Innlegg av Lars Henrik

SkatteFUNN

Europeiske land møter koronakrisen med nye skatteinsentiver for FoU – Igaidi jobber aktivt for at det samme skal skje i Norge

Innovasjon

Ny tiltakspakke for grønn omstilling i næringslivet

Ekstraordinært-innovasjonstilskudd

Nye krisetiltak som følge av koronakrisen: Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020 og tilskudd til kommersialisering fase 2

Innovasjon

Regjeringens tiltakspakker: Lånegaranti og inntektskompensasjon

Innovasjon

Krisetiltakene for bedriftene: Oppdatering fra Innovasjon Norge

Innovasjon

Regjeringen foreslår nye krisetiltak for næringslivet

Våre meninger

Innovasjons- og FoU-bedriftene: Innspill til tiltak – Stortinget og regjeringen

Om Igaidi

Slik organiserer vi oss som følge av COVID-19 (Coronaviruset)

SkatteFUNN

Igaidi fortsetter dialogen med Finansdepartementet om SkatteFUNN

Innovasjon

Tre konkrete forslag for å øke innovasjonstakten i næringslivet

Innovasjon

Innspill fra Igaidi til områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet

SkatteFUNN

SkatteFUNN og bedrifter i vanskeligheter

Om Igaidi

Nofas endrer navn til Igaidi

SkatteFUNN

Forslag til mulige endringer i SkatteFUNN-ordningen

SkatteFUNN

Viktig avklaring fra Finansdepartementet

SkatteFUNN

Dobling i antallet skattefunn-søknader fra Finnmark

Våre meninger

Regjeringens gjennomgang av Virkemiddelapparatet

Om Igaidi

Igaidi sponser St. Hallvard Håndballklubb G16

Om Igaidi

Spreke Igaidi-ansatte samlet inn 20.000 kroner til kreftsaken

Steng