Fakta fra 2020: Igaidi har langt høyere godkjenningsrate for SkatteFUNN enn gjennomsnittet

Alle bedrifter kan skrive søknad om SkatteFUNN selv, men involverer du våre eksperter høyner du sjansen for suksess betraktelig.

Ingen har lengre erfaring enn Igaidi med å bistå bedrifter med å søke om støtte fra SkatteFUNN-ordningen. I grafen under, viser vi korrekt og etterprøvbar informasjon om godkjenningsraten for SkatteFUNN søknader, samt trenden de siste årene. I 2020 ble hele 92% av søknadene skrevet av våre innovasjonsgaider godkjent! Til sammenligning, blir 67% av det totale antall søknader godkjent. Godkjenningsraten for alle innsendte søknader har falt jevnt de 3 siste årene; fra 72 til 67 prosent. For Igaidi sin del har godkjenningsraten holdt seg på over 90%.

Har du kostnader til utvikling? Ta kontakt med oss, så setter vi opp et digitalt møte for en hyggelig og effektiv gjennomgang.

Vår godkjenningsrate er tett koblet med vår kompetanse

Hvorfor har Igaidi så høy godkjenningsrate? Vel, det er mange fallgruver når du skal utvikle en søknad mot SkatteFUNN. Våre fagrådgivere kjenner dem alle, og har lengre erfaring enn noen annet konsulentmiljø i vurdering av søknadsinnhold, beskrivelse av teknologi, og kjennskap til forskningsfronten i norsk næringsliv.

Godkjenningsrate Skattefunn Igaidi

I tillegg til å få søknaden godkjent, får du en dedikert fagrådgiver som følger deg opp gjennom hele prosjektet, fra planlegging og søknadsskriving til gjennomføring og rapportering i etterkant. Våre innovasjonsgaider har høy utdannelse innen kompletterende fagfelt, og bistår deg med råd og kunnskap tilpasset din bedrift.

Ta kontakt med Igaidi i dag, for å komme i gang med ditt FoU-prosjekt!

Steng