Samfunnsansvar og Igaidi

Å ta samfunnsansvar er både naturlig og viktig for Igaidi.

Det er naturlig fordi samfunnsansvar er en del av vår kjernevirksomhet. Hver dag bidrar Igaidi til norsk næringslivs innovasjonsevne ved gi råd om, og gi liv til, våre kunders FoU-prosjekter. Prosjektene varierer i størrelse og innhold, men har det til felles at de utvikles innen strenge rammer for bærekraft og god forretningsskikk.

Det er viktig fordi vi ser på det som vårt samfunnsansvar å bidra til at norske innovasjons- og utviklingsbedrifter har et best mulig utgangspunkt. Derfor satser Igaidi mye ressurser på å ha en aktiv og løpende dialog med myndigheter, bransjeorganisasjoner og andre beslutningstakere om rammevilkårene for forskning og innovasjon i næringslivet. Vi ser det som vårt ansvar å styrke fundamentet for utvikling av flere bærekraftige FoU-prosjekter i Norge.

For Igaidi handler samfunnsansvar om å spille en aktiv rolle lokalt og regionalt. Igaidi bidrar til utdanningstiltak, eksempelvis med årlig bedriftsbesøk av lokal forskerlinje og tidligere bidrag til Ungt Entreprenørskap. Våre ansatte deltar også jevnlig på konferanser, foruten at de deler av egen kunnskap som foredragsholdere og gjennom sosiale medier.

I vårt samfunnsansvar ligger det også at vi donerer til lokale og nasjonale og veldedige formål, som for eksempel Støtteforeningen for kreftrammede (SuperSelma) og belysning av lokal lysløype.

Åpenhetsloven

Igaidi har utarbeidet egne etiske retningslinjer som gjelder ansatte i Igaidi og medlemmer av selskapets styrende organer. Igaidi skal drive virksomheten i tråd med grunnleggende menneskerettigheter nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring. Se vår Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022

Vil du vite mer om hvordan Igaidi bidrar til positiv endring i samfunnet? Ta kontakt for å avtale en prat.

Thomas Edvardsen
Andreas Wisløff Samuelsen
Steng