Personvernerklæring

Her informerer vi om hvordan vi behandler personopplysninger i vår virksomhet, etter lov om behandling av personopplysninger, med tilhørende GDPR forordning. Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst.

Vi i Igaidi AS er opptatt av personvern og sikkerhet for våre og dine personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at vi ivaretar personopplysningene dine på en god måte. Derfor har vi utarbeidet denne personvernerklæringen som gir deg informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger om; deg som kunde, bruker av nettsiden vår, arbeidssøker, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og informasjon vi samler inn

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Inngåelse av avtaler

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende kunder, leverandører og samarbeidspartnere som er nødvendig for å oppfylle våre inngåtte avtaler. Dette er normalt opplysninger som navn, telefonnummer, adresse, e-post og annen fakturainformasjon. Behandling av personopplysninger gjøres på bakgrunn av avtale.

Vi lagrer og utleverer personopplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar opplysningene vi trenger.

Besvarelse av e-post og telefon

Vi besvarer også henvendelse som kommer inn til oss per e-post eller telefon. I denne forbindelse kan det være at vi lagrer personopplysninger som følge av henvendelsen. Dette er normalt opplysninger om navn, telefonnummer, adresse og e-post. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av å oppfylle en avtale eller etter en interesseavveining.

Utlysning av stillingsannonser

Ved utlysning av stillingsannonse vil Igaidi AS behandle personopplysninger om de som søker stillingen hos oss. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å finne den riktige kandidat til stillingen og i samsvar med forordningen artikkel 6 bokstav b). Dersom vi beholder søknaden til senere utlysninger, vil dette skje etter samtykke fra den registrerte etter forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

Vi mottar også åpne søknader fra interesserte søkere. De åpne søknadene beholder vi gjerne inntil 1 år. I den grad vi ønsker å beholde søknaden lengre, vil vi be om samtykke fra søker til dette.

Markedsføring, nyhetsbrev og lignende

Igaidi AS tilbyr et månedlig nyhetsbrev om innovasjon og FoU. Alle kan melde seg på som mottaker av vår nyhetsbrev-tjeneste ved å registrere navn, firmanavn og e-postadresse. Personopplysningene brukes kun til å administrasjon og utsendelse av nyhetsbrev. Vi vil ikke bruke personopplysningene til andre formål. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å følge lenken i nyhetsbrevet du mottar.

Våre kunder vil også kunne motta nyhetsbrev og annen informasjon om vår virksomhet der det er relevant. Behandlingen skjer enten etter avtale eller samtykke.

Annen behandling

I enkelte tilfeller vil vi kunne samle inn kontaktopplysninger om personer som representerer personer eller personer hos virksomheter vi ønsker å komme i kontakt med. Behandlingen av personopplysninger vil i slike tilfeller bygge på en interesseavveining etter forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi understreker at slik behandling kun vil skje unntaksvis og aldri som del av en generell markedsføringskampanje. Personopplysningene som behandles vil være begrenset til offentlig kontaktinformasjon.

Besøk på våre nettsider

Vi bruker for tiden informasjonskapsler på våre hjemmesider (cookies). Informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på enheten som benyttes til å besøke vår nettside. Tekstfilen lagres på enheten som et anonymt merke som identifiserer din enhet. For mer informasjon om informasjonskapsler vi bruker, henviser vi til vår cookie erklæring som du finner ved å følge denne lenken . Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at alle brukere kan administrere sine egne samtykker og når som helst endre, trekke tilbake eller avslutte egne samtykker Du kan blokkere og tillate informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren eller ved å følge denne lenken 

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi vil kun utlevere personopplysninger til tredjeparter hvis dette er nødvendig for utførelsen av vår virksomhet eller dersom vi er pålagt det etter norsk lov.

Vi har inngått databehandleravtaler med de tjenesteleverandører vi benytter, jf. forordningens artikkel 28. Dette gjelder blant annet leverandører av saksbehandlingssystem og it-systemer. Av sikkerhetshensyn oppgir vi kun navn på leverandører ved direkte henvendelse til oss.

Våre databehandleravtaler oppfyller de rettigheter og plikter som følger av personopplysningsloven. Avtalene skal sikre at personopplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende. Avtalene regulerer databehandlers behandling av personopplysninger på våre vegne og utføres kun i samsvar med våre instrukser Vi er opptatt av at våre databehandlere tar personvern på alvor og stiller strenge krav til leverandørene vi benytter. De enkelte databehandlere kan kun benytte underleverandører hvis databehandleravtalen åpner for dette. Underleverandører skal alltid ha de samme plikter som følger av databehandleravtalen med oss.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagring

Vi lagrer aldri personopplysninger lengre enn nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette innebærer at personopplysninger i noen tilfeller lagres også etter at et avtaleforhold er avsluttet hos oss. Dette i tilfelle uenighet i etterkant, reklamasjonskrav eller dersom vi i medhold av lov er pålagt å oppbevare opplysningene. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke tilbake.

Dersom det ikke lenger er nødvendig å lagre personopplysningene vil disse på sikkert vis enten bli slettet eller permanent anonymisert. 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Som registrert har du, med visse forbehold, rett til:

  • Å få innsyn i og eller kopi av personopplysninger vi har registrert om deg.
  • Hvis du mener at personopplysninger vi har registrert om deg, er feilaktige eller mangelfulle, kan du ta kontakt med oss og kreve at opplysningene blir rettet, slettet eller komplementert uten ugrunnet opphold.
  • Å få personopplysninger om deg slettet.
  • Kreve at Igaidi begrenser sin behandling.
  • Motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til oss, og be om at vi overfører disse til en annen behandlingsansvarlig.
  • Å protestere mot behandling av personopplysninger om deg selv.
  • Hvis behandlingen av opplysningene er basert på samtykke, gjør vi oppmerksom på at du når som helst kan trekke samtykket tilbake.
  • Å klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet).

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en innsynshenvendelse. Dette kan gjøres til daglig leder, se kontaktinformasjon nedenfor. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Les mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside: https://www.datatilsynet.no/

Klager

Hvis du mener vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du klage dette inn til Datatilsynet. Se gjerne https://www.datatilsynet.no/ for mer informasjon om personvernlovgivningen.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er daglig leder i Igaidi AS. Ønsker du å komme i kontakt med oss, er vår kontaktinformasjon som følger:

                 Adresse: Strømsø torg 4, 3044 Drammen.

                 Organisasjonsnummer: 988 328 545

                 E-post: post@igadi.no

                 Telefon: 32 22 10 40

Ta steget inn i fremtiden med oss
– det hele starter med et uforpliktende møte.

Steng