Personvern og informasjonskapsler

Her informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om behandling av personopplysninger som gjennomfører personvernforordningen (EU) 2016/679 i norsk rett.

Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst.

1. Igaidi AS bruker informasjonskapsler (cookies) på igaidi.no

Om informasjonskapsler: Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på enheten som benyttes til å besøke vår nettside. Tekstfilen lagres på enheten som et anonymt merke som identifiserer din enhet.  Informasjonskapsler brukes for å forbedre brukeropplevelsen, og for å samle inn informasjon om brukernes bruksmønstre og interesser. Informasjonen brukes også til å vise annonser som er relevante for brukeren via samarbeidspartnere som f.eks. Facebook og Google.

På nettsiden benytter vi følgende kategorier med informasjonskapsler:

Tekniske nødvendige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettsidene våre skal fungere når du teknisk navigerer på vår webside. Disse kan du derfor ikke velge bort (inkludert Vimeo og Myfonts).

Informasjonskapsler for analyse og statistikk: Informasjonskapsler som hjelper oss å forstå hvordan nettsidene våre blir brukt og tilpasser nettsidene våre basert på valg brukeren tidligere har tatt. Vi bruker følgende informasjonskapsler for analyseformål: Google Analytics, Google Tag Manager, Matomo Tag Manager og Matomo Analytics

Informasjonskapsler for markedsføring: Informasjonskapsler som hjelper oss og tredjeparter til å vise brukeren personlig og mere relevant markedsføring basert på brukerens bruk av våre og andres nettsider – uavhengig av hvilken enhet du surfer på. Vi bruker følgende informasjonskapsler innen markedsføring: Facebook, LinkedIn, Youtube

Du kan blokkere og tillate informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren eller ved å følge denne lenken 

2. Personopplysninger som samles inn og behandles

Nyhetsbrev: Igaidi tilbyr et månedlig nyhetsbrev om innovasjon og FoU. Brukere kan melde seg på vår nyhetsbrev-tjeneste ved selv å registrere sitt navn, firmanavn og e-postadresse. Personopplysningene brukes kun til administrasjon og utsendelse av vårt nyhetsbrev, og ikke til andre formål. Dersom du melder deg på vårt nyhetsbrev, kan du når som helst avslutte ditt abonnement ved å følge lenken i nyhetsbrevet du mottar.

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder:  Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder for markedsføring, salg, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å selge våre tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt salg.

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører: Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å kjøpe varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt innkjøp.

3. Hvor lenge vi lagrer personopplysninger 

Vi lagrer aldri personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for.

4. Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du, med visse forbehold, rett til:

Å få Igaidi sin bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles, og, dersom det er tilfellet, innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen;

Å få eventuelle uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av Igaidi uten ugrunnet opphold, og å få ufullstendige personopplysninger komplettert;

Å få personopplysninger om deg selv slettet;

Å kreve at Igaidi begrenser behandlingen;

Å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til Igaidi og å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig uten at Igaidi hindrer dette;

Å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg selv;

Å klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (i Norge: Datatilsynet); og

Å når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke gitt til Igaidi.

Du kan lese om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettside.

5. Hvem vi deler data med (databehandleravtale)

Igaidi AS har inngått databehandleravtaler med våre leverandører.  Avtalenes hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften). Avtalen skal sikre at personopplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.  Avtalene regulerer databehandleres bruk av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse. Igaidi behandler, deler eller overfører ikke data til land utenfor EØS-området.

6. Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Igaidi AS (org. nr. 988 328 545). Vår postadresse er Schwenckegata 1, 3015 Drammen. Du kan også kontakte oss pr e-post post@igaidi.no eller telefon 32 22 10 40.

Ta steget inn i fremtiden med oss
– det hele starter med et uforpliktende møte.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng