Søk om støtte til innovasjonsprosjekt i næringslivet

Har din bedrift planer om et prosjekt som skal utvikle nye produkter, tjenester eller prosesser for økt verdiskaping eller konkurransekraft? Da kan innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) være aktuelt for dere.

Hva er innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)?

IPN er en ordning som skal støtte forskningsbasert innovasjon som leder til nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester i næringslivet. IPN-ordningen støtter de mest ambisiøse prosjektene med vesentlig innovasjonshøyde og internasjonalt potensial. For å nå opp i konkurransen om støtte bør dessuten vesentlige deler av FoU-aktivitetene i prosjektet kunne defineres som industriell forskning i henhold til statsstøtteregelverket.

Hvem kan søke på IPN?

Bedriften som skal søke støtte må være registrert i det norske foretaksregistret og drive i Norge. Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke. Bedriften som står som ansvarlig i prosjektet, må gjennomføre prosjektet sammen med minst én samarbeidspartner eller en FoU-leverandør.

Ordningen er aktuell for en rekke sektorer. Ta kontakt med en av våre innovasjonseksperter for å høre mer om mulighetene innenfor din bransje.

Kritiske faktorer for å lykkes

Noen tips for å lykkes med IPN-søknaden:

  • Prosjektbeskrivelsen må inneholde klare mål og en konkret plan for FoU-aktivitetene.
  • Det må legges en plan for å utnytte resultatene fra FoU-prosjektet. Når du søker om støtte, må du redegjøre for realiseringen av innovasjonen etter at prosjektet er ferdig.
  • En FoU-institusjon bør være involvert, og det skal foreligge konkrete planer om samarbeid.
  • PhD-prosjekter teller positivt.
  • Kundepartner og utviklingspartnere bør også være involvert i prosjektet.

Løpende søknadsmottak

I 2021 kan du søke om støtte til ditt innovasjonsprosjekt når du vil. Forskningsrådet har imidlertid delt inn året i tre perioder, hvor de starter behandling av søknadene i midten av april, september og desember.

Hvor mye kan du få i støtte?

Støttegraden for små bedrifter er inntil 70 prosent av prosjektkostnadene, og maksimalt støttebeløp er inntil 20 millioner kroner, avhengig av temaområde. Et viktig krav i ordningen er at støtten skal være utløsende for gjennomføringen av prosjektet. Altså at prosjektet ikke hadde blitt gjennomført dersom det ikke fikk støtte fra Forskningsrådet.

Vil du vite mer om innovasjonsprosjekt i næringslivet? Eller lurer du på om din bedrift kan søke om støtte gjennom ordningen? Book et uforpliktende møte med en av våre innovasjonseksperter her.

Steng