Igaidi inngår samarbeid om innovasjonsstipend

Har du en idé som vil føre til en mer bærekraftig utvikling innen havbruk og marine ressurser? Nå har du sjansen til å realisere ideen med innovasjonsstipendet Oppdrift!

Igaidi har inngått et samarbeid med Bryn Aarflot og Los & co om et innovasjonsstipend verdt 1 million kroner. Stipendet skal gå til ideer og løsninger som bidrar til å begrense global oppvarming og sikre mer natur. Mottakeren av stipendet vil få rådgivning og ulike produkter og tjenester, som skal hjelpe din bedrift i gang med å realisere ideen.

Igaidi er med i samarbeidet, som Norges fremste rådgiver innen fremskaffelse av offentlige innovasjonsmidler. Vi skal bidra med blant annet:

  • Å identifisere mulige offentlige kilder til økonomisk støtte ved å utrede selskapets FoU-aktiviteter i omfang og teknologisk nyvininng.
  • Deretter tilby fullstendig søknadsløp mot valgte virkemidler. Dette kan innebære flere søknader mot nasjonale virkemidler; i hovedsak ordninger administrert av Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Les mer på Oppdrift sine sider her.

 

Steng