Igaidi inngår samarbeid om innovasjonsstipend

Har du en idé som vil føre til en mer bærekraftig utvikling innen havbruk og marine ressurser? Nå har du sjansen til å realisere ideen med innovasjonsstipendet Oppdrift!

Igaidi har inngått et samarbeid med Bryn Aarflot og Los & co om et innovasjonsstipend verdt 1 million kroner. Stipendet skal gå til ideer og løsninger som bidrar til å begrense global oppvarming og sikre mer natur. Mottakeren av stipendet vil få rådgivning og ulike produkter og tjenester, som skal hjelpe din bedrift i gang med å realisere ideen.

Igaidi er med i samarbeidet, som Norges fremste rådgiver innen fremskaffelse av offentlige innovasjonsmidler. Vi skal bidra med blant annet:

  • Å identifisere mulige offentlige kilder til økonomisk støtte ved å utrede selskapets FoU-aktiviteter i omfang og teknologisk nyvininng.
  • Deretter tilby fullstendig søknadsløp mot valgte virkemidler. Dette kan innebære flere søknader mot nasjonale virkemidler; i hovedsak ordninger administrert av Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Les mer på Oppdrift sine sider her.

 

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng