Nå skal vinneren av innovasjonsstipendet Oppdrift kåres

– Verden trenger mer grønn innovasjon for å sikre en bærekraftig fremtid og et grønnere havbruk. Derfor vil vi hjelpe næringslivet med å utvikle nye løsninger, sier daglig leder i Igaidi og jurymedlem i Oppdrift, Lars Henrik Krogh.

Denne høsten er Igaidi en del av innovasjonsstipendet Oppdrift – en konkurranse der vinneren får støtte til å realisere en gründeridé innen havbruk og marine ressurser. Alle som jobber innenfor feltet har kunnet søke, men det viktigste kriteriet er at idéen vil bidra til reell bærekraftig utvikling innen området, begrense global oppvarming og sikre mer natur.

Stipend verdt 1 million NOK

Gjennom Oppdrift skal Igaidi, Bryn Aarflot og Los & Co bidra med rådgivning, kommunikasjonsstrategi og uttak, tekniske og juridiske tjenester, og bistand til fremskaffelse av offentlige innovasjonsmidler.

Finalistene annonseres 14. oktober, men hvem som er den heldige vinneren av stipendet verdt 1 million NOK kåres først 28. oktober. Først skal juryen gå gjennom og vurdere en god bunke med spennende søknader.

– ­Vi har fått inn svært mange søknader og det vi ser frem til nå er å lese gjennom og begynne å sortere ut. Det er fantastisk inspirerende og se så mange innovative prosjekter som kan bidra til å løse FNs bærekraftsmål nummer 14, forteller Krogh.

Støtte fra eksperter

Igaidi har, som Norges fremste rådgiver innen fremskaffelse av offentlige innovasjonsmidler, bistått kunder innen bærekraftig utvikling av havbruksnæringen og marine ressurser i en årrekke. Vinneren vil få støtte av et fagteam som er eksperter på disse områdene, og som vil utrede selskapet FoU-aktiviteter, identifisere muligheter for videre økonomisk støtte og gjennomføre et fullstendig søknadsløp mot valgte virkemidler.

– ­Vi har flere rådgivere med havbruk og marine ressurser som spesialområde, så dette er et personlig engasjement for mange. I Igaidi er samfunnsansvar en del av vår kjernevirksomhet, vi har stor tro på grønn innovasjon og gleder oss til å bidra, avslutter Krogh.

Steng