Viktig avklaring fra Finansdepartementet

Finansdepartementet har kommet med en svært viktig og gledelig vurdering som vil få betydning for mange hundre Skattefunn-bedrifter.

I et brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet gis nå den nødvendige åpningen for at en varslet praksisendring likevel ikke skal gis tilbakevirkende kraft.

Før vedlagte brev fra Finansdepartementet, risikerte over 700 bedrifter å ikke få et forventet skattefradrag på allerede godkjente Skattefunn-prosjekter for 2018.

  • Dette er svært viktig og veldig gledelig at Finansdepartementet nå har kommet med denne føringen. FoU-bedrifter risikerte å tape mange hundre millioner kroner i skatteoppgjøret for 2018. Nå har Finansdepartementet gitt et helt avgjørende signal om at en eventuell praksisendring ikke vil få virkning for 2018-regnskapet, sier administrerende direktør og partner Lars Henrik Krogh i Igaidi.

Igaidi vil berømme Finansdepartementets ryddighet og imøtekommenhet i denne saken. Departementet bidrar nå til at regjeringens viktige politikk for forsking og utvikling i næringslivet videreføres.

Igaidi har gjennom de siste ukene hatt tett dialog med Finansdepartementet og dokumentert hvordan den varslede praksisendringen fra Skattedirektoratet ville rammet et stort antall bedrifter. Det var særlig alvorlig at en eventuell endring skulle få tilbakevirkende kraft for allerede godkjente FoU-prosjekter.

  • Nå ligger alt til rette for at bedriftene som har gjennomført FoU-prosjektene i 2018, likevel ikke rammes og kan motta det skattefradraget bedriftene har planlagt sine budsjetter etter, sier Lars Henrik Krogh.

Igaidi anbefaler alle Skaffefunn-bedrifter og revisorer om å lese brevet fra Finansdepartementet, der det nå legges til rette hvordan bedriften likevel kan gå klar av praksisendringen – slik at det ikke blir gjeldende for skatteperioden 2018. Brevet fra Finansdepartementet avsluttes med følgende viktige setning:

«På bakgrunn av ovennevnte forhold vil ikke Finansdepartementet ha noe å innvende mot at Skatteetaten unnlater å ta opp disse spørsmålene for skatteleggingsperioden 2018.»

 Bakgrunnen for denne problemstillingen som Igaidi tok opp med Finansdepartementet, var Skattedirektoratets revidering av Skatte-ABC.  Der står det at det ikke er lov å gi støtte til bedrifter i krise. Dette er en 11 år gammel bestemmelse som ikke har vært praktisert tidligere. Enkelt sagt er definisjonen at bedrifter i «krise», er selskaper som har mistet halvparten eller mer av sin aksjekapital.

Det er mange eksempler der innovasjonsbedrifter kan tape deler av aksjekapitalen uten at den har alvorlige økonomiske problemer. Tatt på ordet vil et selskap med aksjekapital på f.eks. 18 millioner kroner, men med udekket tap over 9 millioner kroner bli regnet som «kriserammet», selv om selskapet har solid egenkapital og likviditet.

Brev fra Finansdepartementet

 

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng