Igaidi styrker kompetansen innen havbruk

Igaidi har knyttet til seg Hallbjørn Steien og styrker dermed sin satsing innenfor marine næringer.

  • Hallbjørn er visjonær med god teft for fremtidig utvikling og trender. Han har brukt hele sitt yrkesaktive liv på informasjonsoverføring til næringsutøvere, forskning og forvaltning. Hallbjørn har vært ansvarlig for salg av veterinære tjenester, fisk (yngel, smolt, slaktefisk, bearbeidet fisk, restråstoff) samt vært involvert i risikovurderinger, forsikringer og fiskefôr. Resultatet av dette er et velpleiet og effektivt kontaktnett, sier Ronny Ege-Stokmo, COO hos Igaidi.

Hallbjørn er veterinær med spesialgodkjenning som allmenn veterinærspesialist innen fiskesykdommer og akvakultur. Han har hatt ulike sentrale stillinger både offentlig og privat de siste tiårene og har siden 1985 jobbet inn mot havbrukssektoren. I Forskningsrådet var han spesialrådgiver og sektoransvarlig for hav- og jordbruksnæringen og deltok i administrasjonen av det store programmet Havbruk.

  • Norge er lokomotivet innen oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret i sjø, men havbruksnæringen står foran store utfordringer i årene som kommer. Prosjekter som bidrar til å bekjempe lakselus og redusere dødelighet, er nødvendig for å få åpnet for flere konsesjoner som næringen er avhengig av for å vokse. Dette er prosjekter som vil kunne kvalifisere for offentlig støtte både hos Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Igaidi følger godkjente prosjekter tett slik at kundene lykkes med prosjektene sine og dermed kan dra nytte av investeringene, sier Hallbjørn Steien.

De siste årene i Forskningsrådet jobbet Hallbjørn Steien spesielt med Skattefunn. En støtteordning som er blitt svært viktig fordi en stor andel av støtten til forsknings- og utviklingsarbeid også innenfor de marine næringene, går gjennom Skattefunn.

Satsing på fiskehelse og fokus på hele verdikjeden i næringen vil være viktig framover og utviklingen innen marin sektor går fort. Det ligger med andre ord til rette for at næringsaktørene trenger bistand til å sparre, diskutere og til å levere målrettede og gode søknader. Hallbjørns kompetanse og nettverk vil være et meget viktig bidrag til å videreutvikle Igaidi sine tjenester innen havbruksnæringen, avslutter Ronny Ege-Stokmo.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng