Regjeringen foreslår nye krisetiltak for næringslivet

Regjeringen presenterte fredag flere nye krisetiltak for næringslivet. En ny kompensasjonsordning er under utarbeidelse og skal sørge for støtte til faste utgifter bedriftene ikke kommer utenom, ordningene for innovasjonstilskudd og lån blir styrket og det foreslås økt støtte til næringsrettet forskning.

Fra kompensasjonsordningen for bedriftene, er blant annet følgende klart:

  • For å sikre effektivitet skal bedrifter gjennom ordningen kunne søke om støtte til faste utgifter i et digitalt og automatisert system.
  • Regjeringen legger ikke opp til 100% dekningsgrad og begrunner dette med at staten ikke alene skal bære alle kostnadene. Bedrifter som er pålagt av staten å stenge ned virksomheten midlertidig, skal få en høyere kompensasjonsgrad.

Regjeringen har mål om at ordningen skal være operativ så snart som mulig, og skal komme tilbake med detaljene når flere praktiske forhold er på plass. Under pressekonferansen fredag, ble det antydet at ordningen skal være klar innen 2-3 uker.

I tillegg til kompensasjonsordningen ble det lagt fram nye tiltak spesifikt rettet mot gründere og vekstbedrifter, som omfatter rene tilskudd, lån, investeringskapital og styrking av næringsrettet forskning:

  • 5 milliarder i tilskudd til unge vekstbedrifter. Dette inkluderer styrking av innovasjonstilskudd med 2 milliarder kroner og etablerertilskudd med 500 millioner kroner.
  • 50 millioner kroner i tilskudd til private innovasjonsmiljøer skal bidra til at de kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.
  • Lånerammen for innovasjonslån økes fra 1.6 milliarder kroner – til 3 milliarder. Regjeringen foreslår at den økte rammen særlig skal rettes mot likviditetslån.
  • 250 millioner blir bevilget til næringsrettet forskning

Innovasjonslånene kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter rundt nyetablering, nyskapning, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Tilskuddene til forskning skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang, og gi en støtte til utviklingsprosjekter som raskt kan skape ny aktivitet. Ansvaret ligger hovedsakelig hos Innovasjon Norge, men også Forskningsrådet og Investinor.

I tillegg varslet Forskningsrådet tidligere denne uken, at de vil behandle alle SkatteFUNN-søknader løpende og innen 3 uker frem til sommeren.

Igaidi er fornøyd med at regjeringen legger opp til kraftig økte låne- og tilskuddsrammer via Innovasjon Norge og Forskningsrådet, men vil fortsette myndighetsdialogen for å få til ytterligere forbedringer for bedriftene. Fra regjeringen er det varslet at det kan komme ytterligere tiltak i neste fase av krisen.

Dersom du har kommentarer eller spørsmål til hvordan forslagene fra regjeringen kan påvirke arbeidet med dine FoU-prosjekter, eller ønsker å diskutere din bedrifts FoU-aktivitet eller pågående prosjekt, oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med undertegnede eller din fagrådgiver i Igaidi.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng