Forskningsrådet varsler nye grep for næringslivet

Forskningsrådet varsler at de iverksetter flere nye tiltak for å møte situasjonen som har oppstått i næringslivet som følge av Korona-epidemien. Forbedringene omhandler både de direkte støtteordningene rettet mot FoU i næringslivet, og den indirekte støtten gjennom SkatteFUNN-ordningen.

Forslagene og forbedringene innebærer følgende:

  • Forskningsrådet starter med løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. Forskningsrådet varsler at de har i overkant av 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i år og vil løpende vurdere denne rammen.
  • Statsstøtteregelverkets handlingsrom vil bli utnyttet med hensyn til støttegrad og vurdere størrelse og form for egenandeler i prosjekter (kompetanse- og samarbeidsprosjekter, innovasjonsprosjekter og senterordninger).
  • SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren.
  • SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.
Steng