Forskningsrådet varsler nye grep for næringslivet

Forskningsrådet varsler at de iverksetter flere nye tiltak for å møte situasjonen som har oppstått i næringslivet som følge av Korona-epidemien. Forbedringene omhandler både de direkte støtteordningene rettet mot FoU i næringslivet, og den indirekte støtten gjennom SkatteFUNN-ordningen.

Forslagene og forbedringene innebærer følgende:

  • Forskningsrådet starter med løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. Forskningsrådet varsler at de har i overkant av 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i år og vil løpende vurdere denne rammen.
  • Statsstøtteregelverkets handlingsrom vil bli utnyttet med hensyn til støttegrad og vurdere størrelse og form for egenandeler i prosjekter (kompetanse- og samarbeidsprosjekter, innovasjonsprosjekter og senterordninger).
  • SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren.
  • SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng