Forslag til mulige endringer i SkatteFUNN-ordningen

Finansdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i SkatteFUNN-ordningen. Igaidi er, som sterk bransjerelatert interessent, involvert i denne prosessen. For deg som bruker av SkatteFUNN-ordningen, vil vi anbefale å lese våre innspill til mulige endringer i SkatteFUNN.

Igaidi er imot innstramminger i SkatteFUNN-ordningen, men for endringer i reglene som skal sikre bedre kontroll. Igaidi mener det bør være høyere støttesats ved samarbeidsprosjekter enn i andre tilfeller, at det bør innføres en felles støttesats for SMBer og større bedrifter, at denne videre bør være på 19,5 %, og at høyeste tillatte timesats blir økt. Adgangen til å få fradrag for FoU-tjenester kjøpt i land utenfor EØS-området bør etter vårt syn opprettholdes der det foreligger skatte­-samarbeidsavtale mellom landene. Hvis summen av forslagene skal være provenynøytrale, støtter Igaidi Finansdepartementets prioriteringer. Et tilleggsargument for å støtte prioriteringene til departementet, er at SkatteFUNN da ikke vil være å anse som statsstøtte etter EØS-avtalen. Man vil da slippe å anvende EU-regelen om at statsstøtte ikke kan gis til bedrifter som har tapt mer enn halve sin innskutte egenkapital. I tillegg vil regelverket da kunne bli forenklet.

Les mer vedrørende “Høringssvar fra Igaidi” her.

Steng