Forslag til mulige endringer i SkatteFUNN-ordningen

Finansdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i SkatteFUNN-ordningen. Igaidi er, som sterk bransjerelatert interessent, involvert i denne prosessen. For deg som bruker av SkatteFUNN-ordningen, vil vi anbefale å lese våre innspill til mulige endringer i SkatteFUNN.

Igaidi er imot innstramminger i SkatteFUNN-ordningen, men for endringer i reglene som skal sikre bedre kontroll. Igaidi mener det bør være høyere støttesats ved samarbeidsprosjekter enn i andre tilfeller, at det bør innføres en felles støttesats for SMBer og større bedrifter, at denne videre bør være på 19,5 %, og at høyeste tillatte timesats blir økt. Adgangen til å få fradrag for FoU-tjenester kjøpt i land utenfor EØS-området bør etter vårt syn opprettholdes der det foreligger skatte­-samarbeidsavtale mellom landene. Hvis summen av forslagene skal være provenynøytrale, støtter Igaidi Finansdepartementets prioriteringer. Et tilleggsargument for å støtte prioriteringene til departementet, er at SkatteFUNN da ikke vil være å anse som statsstøtte etter EØS-avtalen. Man vil da slippe å anvende EU-regelen om at statsstøtte ikke kan gis til bedrifter som har tapt mer enn halve sin innskutte egenkapital. I tillegg vil regelverket da kunne bli forenklet.

Les mer vedrørende “Høringssvar fra Igaidi” her.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng