Tre konkrete forslag for å øke innovasjonstakten i næringslivet

Kronikken ble først publisert i Finansavisen 15. februar.

Norge fikk ny sjef for næringslivet i slutten av forrige måned – Iselin Nybø (V). Her er tre konkrete forslag med på veien – som kan gjennomføres raskt – for å øke innovasjonstakten i næringslivet.

  • Etablér krav om rullerende saksbehandling av FoU-søknader:

I dag finnes det en rekke gode virkemidler for å støtte forskning og utvikling (FoU) i næringslivet. SkatteFUNN er det mest kjente. Men har bedriften din et godt FoU-prosjekt, og ikke rekker søknadsfristen 1. september, kan du risikere å måtte sette FoU-aktiviteter på vent til året etter. Det er ikke bra. Vårt forslag er at det innføres en plikt for virkemiddelapparatet om kontinuerlig saksbehandling for alle FoU-virkemidler (selvsagt med unntak av de konkurransebaserte ordningene).

  • Etablér en ny mekanisme for støtte til «radikale og disruptive innovasjoner»:

Nybø har en fersk Deloitte-gjennomgang av virkemiddelapparatet på sitt bord. I utredningen pekes det på «behov[et] for virkemidler som stimulerer til innovasjoner på helt nye områder, innenfor nye bransjer, eventuelt disruptive innovasjoner innenfor etablerte bransjer».

Dette er vi helt enige i. Vårt forslag er at Nybø baserer et slikt virkemiddel på EU-kommisjonens «EIC Accelerator»-ordning. Programmet retter seg mot prosjekter med banebrytende teknologi.

Konkurransen om EIC Accelerators midler er meget hard, og selv svært gode prosjekter kan få avslag. Prosjekter som har så høy kvalitet at de regnes som kvalifisert til støtte – men ikke når helt frem i konkurransen om Horisont 2020-midlene – får tildelt et såkalt «Seal of Excellence» for sitt prosjekt. Vi foreslår derfor at det etableres en egen, nasjonal ordning som kan støtte utvalgte norske bedrifter som har mottatt «Seal of Excellence» i EIC Accelerator, og at det blir avsatt et eget budsjett for slike prosjekter.

  • Bevar og styrk SkatteFUNN-ordningen:

SkatteFUNN er grundig evaluert to ganger. Konklusjonen i begge evalueringene var at SkatteFUNN fungerer godt og bør videreføres. Vi kan ikke understreke sterkt nok hvor viktig ordningen er for norske bedrifters kontinuerlige utvikling og innovasjonsevne. Ordningen må derfor vernes om og styrkes, ikke svekkes.

Alle presidentkandidatene som akkurat nå konkurrerer om velgernes gunst i primærvalgene i USA, har en 100-dagersplan i hodet. Vi er ganske sikre på at Nybø også jobber med det samme for innovasjonspolitikken for næringslivet. Vårt håp og ønske til henne er at hun starter med de lavthengende tiltakene først, før nye utredninger igangsettes.

Steng