Igaidi fortsetter dialogen med Finansdepartementet om SkatteFUNN

Som kjent har Igaidi over lengre tid engasjert seg i saken om SkatteFUNN og såkalte «bedrifter i vanskeligheter» på vegne av landets innovasjonsbedrifter.

Denne uken var det nytt møte i Finansdepartementet om saken. Skatterettsekspert Christian Hambro og Lars Henrik Krogh, daglig leder i Igaidi, møtte statssekretær Magnus Thue (H).

Våren 2019 orienterte Skattedirektoratet om at bedrifter som var i «vanskeligheter» ikke lenger ville få SkatteFUNN-støtte. Orienteringen fra Skattedirektoratet kom som en stor overraskelse. Igaidi engasjerte seg umiddelbart i saken og bidro med fakta, innsikt og beregninger. Dette førte til at Finansdepartementet ga beskjed til Skattedirektoratet om ikke å innføre den nye praksisen i forbindelse med skatteoppgjøret for 2018.

I brev av 29. november 2019 ble det videre gitt beskjed fra Finansdepartementet om hvordan bestemmelsen vedrørende bedrifter i «vanskeligheter» skulle praktiseres i fremtiden. Selv om brevet fra Finansdepartementet i hovedsak var i tråd med anbefalingene gitt av Igaidi, ville fortsatt enkelte bedrifter blitt rammet.

Etter ny dialog mellom Finansdepartementet og Igaidi, ble det derfor gitt ytterligere presiseringer av departementet i slutten av februar. Dette var svært positive nyheter for landets innovasjonsbedrifter. I det siste brevet fra Finansdepartementet fremgår det at bedriftene har flere muligheter til å tilpasse seg regelverket og dermed «komme ut av vanskeligheter».

Igaidi er av den oppfatning at det i tillegg bør åpnes for en ordning med såkalt «bagatellmessig støtte» for bedrifter som fikk godkjent sin SkatteFUNN-søknad av Forskningsrådet i 2019, og i god tro gjennomførte sine FoU-aktiviteter, men nå i ettertid rammes av innstrammingene og praksisendringen. Det er for tidlig å si noe om hva Finansdepartementet vil foreta seg i denne saken.

Dersom du har spørsmål knyttet til ditt prosjekt eller din bedrift relatert til denne saken, eller andre problemstillinger tilknyttet SkatteFUNN, oppfordrer vi til å ta kontakt med din fagrådgiver i Igaidi eller undertegnede.

Steng