Slik organiserer vi oss som følge av COVID-19 (Coronaviruset)

Som følge av situasjonen som utvikler seg med spredning av Coronaviruset, følger det her informasjon om hvordan Igaidi vil organisere arbeidet vårt i tiden som kommer.

Vi vil følge helsemyndighetenes oppfordring om økt bruk av hjemmekontor der dette er mulig. Det innebærer at flere møter vil avholdes via telefon, skype eller annen digital møteteknologi. Nå er vi heldige, i den forstand at vi kan utføre arbeidet vårt tilnærmet uhindret fra en kontorplass i hvert vårt hjem. For våre kunder vil alle prosesser med søknader, markedspartnerskap og innovasjonsprosjekter løpe videre, uten konsekvens i effektivitet eller fremdrift.

Til tross for økt bruk av hjemmekontor, vil det likevel fremover være fagrådgivere og nøkkelansatte til stede på vårt hovedkontor i Drammen, så langt helsemyndighetene ikke anbefaler en total avstengning for en periode.

Dere som kunder tar selvfølgelig bare kontakt med oss som vanlig. Så; dersom du som kunde av Igaidi har bekymringer eller spørsmål knyttet til dette, ber jeg dere om å ha lav terskel for å ta kontakt med din fagrådgiver eller undertegnede.

Tiden fremover vil bli utfordrende for alle. Jeg håper alle har forståelse, og planlegger for, mindre personkontakt og færre fysiske møter. Slik kan vi opprettholde tilnærmet normalt drift, og samtidig bidra i samfunnsdugnaden for å begrense smitten. Til nå er ingen smittet i Igaidi, men vi har noen ansatte som er, eller har nære relasjoner som er, ekstra eksponert hvis de skulle bli smittet. Disse skal vi ta godt vare på, og det kan bety at de uteblir fra all fysisk kontakt med kunder den nærmeste tiden. Håper dere alle har forståelse for dette.

Vi kommer tilbake med mer informasjon hvis rutinene endrer seg.

Steng