Forskningsrådet introduserer serviceløfte for SkatteFUNN

Nå blir det enda mer attraktivt å komme tidlig i gang med søknadsprosessen til SkatteFUNN. Fra 2020 lanserer Forskningsrådet et eget serviceløfte: Søknader som er innsendt før 1. mai, vil bli behandlet og besvart innen 1. juli.

Som kjent er den endelige fristen for garantert behandling av din bedrifts søknad, 1. september. Med serviceløftet på plass, ønsker imidlertid Forskningsrådet å bidra til større forutsigbarhet for bedriftene og dempe trykket av innsendte søknader i perioden frem mot 1. september.

Dersom din bedrift har planer om å søke støtte gjennom SkatteFUNN i 2020, anbefaler vi å komme i gang med søknadsprosessen så tidlig som mulig på året. Våre fagrådgivere og innovasjonsgaider står klare til å bistå!

Steng