Innspill fra Igaidi til områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet

Regjeringen startet i 2018 en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Som et ledd i dette arbeidet, mottok Nærings- og fiskeridepartementet en konsulentrapport (Deloitte) 8. november 2019 som inneholder anbefalinger om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Interesserte ble invitert til å gi innspill til rapporten. Som innovasjonsaktør med bred innsikt i næringslivets FoU-arbeid, har Igaidi sendt inn sine kommentarer til områdegjennomgangen. Våre viktigste innspill og forslag er følgende:

  • Det må etableres et nytt virkemiddel for radikal innovasjon i næringslivet
  • Innovative offentlige anskaffelser må gis nytt liv
  • Forslaget om at Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal videreføres omlag som i dag, er utilstrekkelig begrunnet
  • Vi mener det må fremmes tiltak for å gjøre virkemiddelapparatet mer transparent enn i dag
  • At rollen til innovasjonsrådgivere anerkjennes som en viktig del av innovasjonssystemet

Last ned hele vårt høringsinnspill her.

 

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng