Dobling i antallet skattefunn-søknader fra Finnmark

Så langt i år har virksomheter i Finnmark sendt inn doblet så mange skattefunn-søknader sammenlignet med fjoråret. – Vi ser en stadig økende interesse fra sjømatsektoren, bekrefter Igaidi-sjef Lars Henrik Krogh.

I alle år siden Skattefunn-ordningen ble opprettet i 2002 har Finnmark hatt et relativt lavt antall innsendte søknader sammenlignet med resten av landet. I 2018 er det i ferd med å skje noe. Med totalt 38 innsendte søknader så langt i år, blir 2018 det mest aktive året noensinne og det ligger an til en dobling sammenlignet med 2017. Det viser ferske tall fra Skattefunn.no.

– Fortsatt ser vi at for mange gode ideer skrinlegges på grunn av manglende finansiering. Vi opplever samtidig en stadig økende innovasjonsinteresse i næringslivet, og Finnmark er ett av fylkene der vi ser en vesentlig økning i antallet innsendte søknader. Spesielt gledelig er det å se at sjømatsektoren gjør det sterkt, og at vi dermed kan notere oss et rekordår i antallet søknader til virkemiddelapparatet fra Finnmark, sier Lars Henrik Krogh, administrerende direktør i Igaidi.

Igaidi bistår virksomheter ved å identifisere, prioritere og kommunisere forsknings- og utviklingsprosjekter, og deretter søke om midler til disse i det offentlige støtteapparatet. Siden 2005 har rådgiverne i Igaidi hjulpet tusenvis av virksomheter og alt tyder på at innovasjonstakten vil holde seg høy også fremover. Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at FoU-aktivitet i næringslivet økte med ti prosent fra 2016 til 2017. De foreløpige tallene viser at næringslivet utførte forskning og utvikling for 32,6 milliarder kroner i fjor.

– Innovasjon er avgjørende for å sikre at Norge lykkes i en stadig mer krevende global konkurranse. De ferske tallene fra SSB bekrefter en svært gledelig veksttrend vi har sett siden 2010 og som vi håper vil fortsette i inneværende år, sier Krogh.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bruke nesten ti milliarder kroner til forskning og innovasjon i næringslivet i 2019. Dette er nesten en dobling siden 2013. Inkludert i denne økningen er nærmere 3 milliarder som følge av økt bruk av Skattefunnordningen.

Fakta om skattefunn i 2017:

 

  • Forskningsrådet mottok totalt 4.739 Skattefunnsøknader i 2017
  • Av de mottatte søknadene ble nær 80 prosent godkjent
  • Totalt var det i 2017 om lag 7.500 aktive Skattefunnprosjekter fra totalt 5.380 bedrifter
  • Gjennomsnittlig prosjektbudsjett var på 4 millioner kroner
  • Nær 50 prosent av bedriftene som bruker Skattefunn, har færre enn ti ansatte
  • Ca. en tredjedel av Skattefunnprosjektene er i IKT-næringen. Marin/sjømatnæringen er den nest største næringen i Skattefunn, etterfulgt av petroleumsnæringen

Saken ble publisert i Altaposten 07.11.2018.

Kilde: Statsbudsjettet 2019

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng