Regjeringens tiltakspakker: Lånegaranti og inntektskompensasjon

Vi har laget en kort oversikt over viktig innhold i ordningene for lånegaranti og inntektskompensasjon som regjeringen har presentert i sammenheng med næringslivets utfordringer som følge av koronakrisen.  Det er flere tiltak på vei, og de nye ordningene til Innovasjon Norge er forventet klare uken etter påske.  Når konkret informasjon om disse foreligger, publiserer vi en nyhetssak om dette!

Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter

Status: Tilgjengelig nå

Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter innebærer at staten kan garantere for 90 prosent av hvert banklån. Den 2. april åpnet Finansdepartementet også ordningen for store bedrifter. Ordningen er ment å kunne bidra med likviditet til ellers levedyktige bedrifter.

Hvilke krav stilles for at bedriften skal kunne benytte ordningen?

For små og mellomstore bedrifter:

 • Bedriften skal i utgangspunktet ha vært finansielt og økonomisk sunn, men har som følge av Covid-19-utbruddet fått akutt likviditetsmangel
 • Bedriften skal være levedyktig på sikt og skal ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter før 31. desember 2019
 • Lånet kan være inntil 25% av bedriftens omsetning i 2019 (alternativt inntil to ganger bedriftens lønnskostnader, inkl. sosiale kostnader og innleid personell)
 • En enkelt bedrift kan maksimalt få 50 millioner kroner i lån under ordningen
 • Inntil 12 måneders avdragsfrihet
 • 3 års løpetid
 • Bedriften må kunne betjene lånet

Ordningen er også åpnet for større bedrifter, og disse kan låne inntil 150 millioner kroner.

Hvordan søke?

 • Alle bedriftsbanker i Norge kan gi statsgaranterte lån
 • Har bedriften lån i en bank fra før, oppfordres man til å søke i den banken man allerede har lån. Ta derfor først kontakt med din bank.

Når kommer pengene?

 • Behandlingstiden varierer fra bank til bank: fra 1 dag til 2 uker

Inntektskompensasjon for bedrifter

Status: Regjeringen har som mål at søknadsportalen skal åpne 17. april.

Kompensasjonsordningen innebærer at staten dekker en andel av faste, uunngåelige kostnader for bedrifter som har drastisk inntektsbortfall som følge av koronakrisen. Dette kan være kostnader som husleie, strøm og forsikring. Ordningen ble offentliggjort fredag 27. mars.

Hvilke krav stilles for at bedriften skal kunne benytte ordningen?

 • Bedriften har fått næringsforbud som følge av myndighetenes iverksatte smitteverntiltak

eller

 • Bedriften har fall i omsetningen på 30% eller mer i forhold til samme måned året før (20% i mars)

Størrelse:

 • Opptil 90% av uunngåelige faste kostnader for bedrifter som har fått næringsforbud
 • Andre bedrifter, med reduksjon i omsetning på 30% eller mer (20% i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80%
 • Minstegrensen for utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner med en øvre grense på 30 millioner

Hvordan søker jeg?

 • Ny statlig portal forventes tilgjengelig i løpet av april
 • Automatisert tildeling basert på hvor mye bedriften selv oppgir som inntektsfall og faste kostnader
 • Kontroll ved søknad og i etterkant

Når kommer pengene?

 • Månedlig for de som er kvalifisert
 • Kompensasjon for mars skal kunne komme på bedriftens konto allerede i april

 

Steng