Ekstraordinært-innovasjonstilskudd

Nye krisetiltak som følge av koronakrisen: Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020 og tilskudd til kommersialisering fase 2

Innovasjon

Regjeringens tiltakspakker: Lånegaranti og inntektskompensasjon

Innovasjon

Krisetiltakene for bedriftene: Oppdatering fra Innovasjon Norge

Innovasjon

Regjeringen foreslår nye krisetiltak for næringslivet

Innovasjon

Forskningsrådet varsler nye grep for næringslivet

Våre meninger

Innovasjons- og FoU-bedriftene: Innspill til tiltak – Stortinget og regjeringen

Om Igaidi

Slik organiserer vi oss som følge av COVID-19 (Coronaviruset)

SkatteFUNN

Igaidi fortsetter dialogen med Finansdepartementet om SkatteFUNN

Innovasjon

Tre konkrete forslag for å øke innovasjonstakten i næringslivet

Innovasjon

Forskningsrådet introduserer serviceløfte for SkatteFUNN

Innovasjon

Innspill fra Igaidi til områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet

SkatteFUNN

SkatteFUNN og bedrifter i vanskeligheter

Om Igaidi

– Vi har blitt et fullt innovasjonshus

Om Igaidi

Nofas endrer navn til Igaidi

SkatteFUNN

Forslag til mulige endringer i SkatteFUNN-ordningen

Om Igaidi

Igaidi styrker kompetansen innen havbruk

SkatteFUNN

Viktig avklaring fra Finansdepartementet

SkatteFUNN

Skattedirektoratet strammer inn SkatteFUNN

Innovasjon

Kunstig intelligens

Våre meninger

En ambisiøs regjeringsplattform sett med innovasjonsøyne

SkatteFUNN

Dobling i antallet skattefunn-søknader fra Finnmark

Om Igaidi

Igaidi deltar på AIM2North 2018

SkatteFUNN

Les hva CEO i Igaidi, Lars Henrik Krogh, sier om årets SkatteFUNN-søknader.

Våre meninger

Regjeringens gjennomgang av Virkemiddelapparatet

Steng