IGAIDI gratulerer Seaweed Solutions med tilskudd gjennom bioøkonomiordningen!

Seaweed Solutions AS var den første vinneren av OPPDRIFT-stipendet, og med IGAIDIS bistand kan vi med glede gratulere Seaweed Solutions med godkjent søknad og tilskudd til «bioøkonomi og klimatiltak».

Seaweed Solutions jobber med bærekraftig dyrking av tare til mat, fôr, bioplast, og andre markeder. Målet er å utvikle innovative måter å prosessere taren på for å gjøre tare til «mainstream» mat i Europa. Taredyrking trenger ikke fôr, vann, gjødsel eller landareal, og er derfor en svært bærekraftig næring, i tillegg til at det kan bidra til et sunnere og mer bærekraftig kosthold.

Med tilskudd fra bioøkonomiordningen skal Seaweed Solutions med spesifikke innsatsfaktorer demonstrere en energieffektivt, lavkostnads- og skalerbar tangforsyning til norsk og europeisk næringsmiddelindustri.

Målet til IGAIDI er at Seaweed Solutions skal få offentlige innovasjonsmidler slik at prosjektet får tilstrekkelig luft under vingene. IGAIDI bistod Seaweed Solutions med å identifisere prosjektet opp mot miljøteknologi/bioøkonomiordningen og har gjennomført et fullstendig søknadsløp mot valgt støtteordning.

OPPDRIFT-stipendet: rådgivningstjenester verdt én million!

OPPDRIFT-laget består i dag av Bryn Aarflot AS, IGAIDI AS, Los & Co AS og VJUS AS.  IGAIDI er Norges sterkeste kompetansehus innenfor soft funding og innovasjonsrådgivning. Sammen med Bryn Aarflot, Norges fremste IP-rådgivere, markedsføringsbyrået Los & Co og filmselskapet VJUS utlyste vi sammen innovasjonsstipendet OPPDRIFT for første gang i 2021. Teamet var FNs Bærekraftsmål #14; Livet i Havet. Gjennom en innledende søknadsprosess med påfølgende prosjektpresentasjoner av 5 finalekandidater ble Seaweed Solutions kåret til vinner på en finalekveld i Oslo.

Neste runde med OPPDRIFT er under planlegging, og skal rette seg mot et nytt bærekraftsmål. Neste runde med OPPDRIFT lanseres på nyåret.

Steng