Avslag på SkatteFUNN-søknad – hva gjør jeg nå?

Hvis du ikke får godkjent din SkatteFUNN-søknad, kan du klage. Dersom du kan vise til at de fire kriteriene for godkjenning er oppfylt, vil Forskningsrådet omgjøre vedtaket. Vi i Igaidi kan hjelpe deg med å utforme klagen din.

For å kunne få støtte fra SkatteFUNN-ordningen må prosjektet oppfylle følgende kriterier:

  • Prosjektet må utvikle en vare, tjeneste eller produksjonsprosess som representerer en nyhet i sin bransje.
  • Prosjektet må ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter.
  • Denne kunnskapen eller disse ferdighetene må være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.
  • Prosjektet må være målrettet og avgrenset.

Oppfylles kriteriene, vil søknaden godkjennes

Det er viktig at du får frem i søknaden at de fire kriteriene er oppfylt. Dersom de ikke er det, vil Forskningsrådet avslå søknaden din. Du kan klage på vedtaket, og få søknaden vurdert på nytt. Hvis ny informasjon i klagen gjør at de fire kriteriene er oppfylt, vil vedtaket endres, og du vil kunne motta støtte til ditt prosjekt. Dersom vedtaket opprettholdes, vil klagen bli behandlet av et eksternt klageutvalg for SkatteFUNN, som fatter endelig vedtak. Behandlingstiden i dette utvalget er vanligvis tre til seks måneder.

Du kan skrive ny søknad

Vår erfaring er at det er omtrent like mye jobb å skrive en ny søknad, som å klage på vedtaket. Dersom det fortsatt er mulig å rekke en ny søknad før søknadsfristen 1. september, er vårt råd å lese vedtaksbrevet nøye og skrive ny søknad. Dersom søknaden ikke beskriver prosjektet slik at det fremgår tydelig at kravene er møtt, vil du ikke få innvilget støtte – selv om innovasjonsprosjektet ditt er nyskapende og holder høy kvalitet. For årets tilfelle, hvor fristen for garantert behandling allerede er passert, anbefaler vi å ta kontakt med oss for ytterligere rådgivning rundt valget mellom å skrive klage, eller utforme ny søknad. Vi i Igaidi kan bistå deg med å skrive søknaden, og hjelpe deg med å beskrive ditt innovasjonsprosjekt.

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen – fra søknad til oppfølging og rapportering

Fagekspertene i Igaidi har lang erfaring med å utforme søknader, og vet hvordan ditt innovasjonsprosjekt bør beskrives for å få frem hvordan kravene i ordningen er oppfylt. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen, fra planlegging til gjennomføring.

Våre fageksperter kan SkatteFUNN, og kan hjelpe deg om du har fått avslag på din søknad. Ta kontakt i dag for et uforpliktende møte.

Steng