Igaidi er partner i Norwegian Offshore Wind clusteret

Igaidi AS – din nøkkel til innovasjon og finansiering innen energi og miljø

Et av Igaidis satsingsområder er innovasjonsrådgivning og utarbeidelse av søknader til virkemiddelapparatet for prosjekter og selskaper innen energi- og miljøbransjen. I takt med skjerpende krav fra Forskningsrådet vil Igaidi sitt fagteam bistå med tydelig vektlegging på bærekraft og teknologisatsning i retning av det grønne skiftet.

Hvorfor velge Igaidi?

Igaidi er Norges største miljø innen innovasjonsrådgivning og rådgivning innen offentlig finansiering av FoU-prosjekter. Vi veileder selskaper gjennom hele verdikjeden av FoU-finansiering og innovasjonsprosesser. Igaidi, med sine 17 års erfaring, har utviklet betydelig ekspertise i å kommunisere komplekse temaer spisset til målgruppen, og utforme søknader til Forskningsrådets støtteordninger og Innovasjon Norges FoU-programmer. Vi har oppnådd solide resultater med komplekse søknader til Enova. Med en historie av vellykkede samarbeid, har Igaidi bistått i utviklingsprosjekter for ledende norske energiselskaper. Vi har samarbeid med ledende scale-ups og etablerte aktører i onshore og offshore vindkraftsektoren, samt virksomheter engasjert i eller som planlegger å gå inn i fornybar energibransjen, inkludert batteriselskaper.

Igaidi forstår kompleksiteten i dagens næringsliv og behovet for bransjespesifikk kompetanse. Våre innovasjonsguider, i tverrfaglige team, tilbyr dyp bransjespesifikk kunnskap for å bistå våre kunder.

Fordeler ved samarbeid med Igaidi

Dette er noen av fordelene Igaidi kan tilby som partner i Norwegian Offshore Wind Accelerator programmet;

  • Møter og presentasjoner: Vi gjennomfører møter med finansierte selskaper for å avdekke virkemiddelmuligheter og presenterer virkemiddelapparatet for grupper av slike selskaper kvartalsvis.
  • Prosjektvurdering og søknadsutforming: Igaidi tilbyr vurdering av prosjekter mot virkemiddelapparatet og utarbeider søknader etter inngått avtale.
  • Kvalitetssikring av søknader: Igaidi gir fastpris på kvalitetssikring av søknader om oppstartsfinansering til Innovasjon Norge for oppstartsselskaper i klyngen.

Les mer om Igaidi og hva vi kan bistå med på igaidi.no. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 32 22 10 40 eller post@igaidi.no. Vil du vite mer om Norwegian Offshore Wind – klikk deg videre til Norwegian Offshore Wind

Steng