Naviger trygt gjennom energibransjens fremtid med Igaidi; vi kan være din nøkkelpartner!

Verden står ved en kritisk tid når det gjelder klimaendringer, og presset for å omstille seg til bærekraftige energiløsninger blir stadig mer påtrengende. På veien mot nullutslipp møter vi både utfordringer og muligheter som nødvendiggjør innovasjon, avansert teknologi og tette partnerskap. Vår lidenskap ligger i å være en støttespiller for selskaper under denne transformasjonen.

Ekspertise og engasjement i innovasjon og finansiering

Vår ekspertise spenner over et bredt spekter av områder innen klimateknologi, miljøteknologi og fornybar energi. Med et team av erfarne fagrådgivere og eksperter som forstår det norske offentlige virkemiddelapparatet inngående, er vi ideelt posisjonert til å veilede bedrifter gjennom komplekse søknadsprosesser hos aktører som Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Igaidis fagrådgivere er ikke bare observatører av den teknologiske utviklingen; vi er aktive deltakere i å forme fremtidens innovasjon. Vår portefølje av prosjekter spenner fra cutting-edge pilotering av klimateknologi til utviklingen av elektriske ladestasjoner for tunge kjøretøyer. Vi er stolte av å støtte selskaper på tvers av bransjer, fra store etablerte selskaper til innovative oppstartsbedrifter, med å realisere deres ambisiøse FoU-mål. Dette gjør vi gjennom en rekke støtteordninger, inkludert søknader for SkatteFUNN, IPN, Miljøteknologiordningen og andre initiativer hos Enova.

Medlem av Norwegian Offshore Wind

Igaidi er medlem i cluster organisasjonen Norwegian Offshore Wind, og vi er engasjert i å støtte utviklingen av offshore vindenergi i Norge. Gjennom vårt engasjement i Accelerator-programmet tilbyr vi rådgivning og støtte til selskaper som ønsker å realisere sine innovative prosjekter innenfor dette feltet. Ved å samarbeide med Igaidi gjennom dette programmet, får deltakerne tilgang til vår omfattende kompetanse og erfaring, samt et etablert nettverk av relevante aktører innenfor bransjen.

Oppdatering på energitrender og støtteordninger

I en tid der energisektoren er i stadig endring, er det avgjørende å være oppdatert på de nyeste trendene og støtteordningene. Våre energirådgivere er alltid ett skritt foran, identifiserer fremtidens “buzz-ord” og sikrer at våre kunder er godt forberedt på å dra nytte av de tilgjengelige støtteordningene.

Hva tror energirådgiverne blir energisektorens buzz-ord i 2024?

⚡Flytende havvind, vannkraft, karbonfangst og utnyttelse av eksisterende strømnett/produksjonsanlegg.

Hvilke støtteordninger finnes innenfor energi?

⚡De største er Forskningsrådet, Enova og SkatteFUNN. Enova er ordningen med mest fleksibilitet og de hyppigste endringene. Rådgiverne følger utviklingen tett, og kontakter kundene i porteføljen sin når det dukker opp nye og aktuelle ordninger å søke på.

Hva slags prosjekter er i loopen blant Igaidi-kunder for tiden?

⚡Blant annet pilotering av klima- og miljøteknologi, prosjekter opp mot hydrogenprogrammet til Enova, og elektrisk ladestasjon for tunge kjøretøyer.

Å samarbeide med Igaidi betyr å ha en partner som ikke bare forstår teknologien, men som også kjenner det regulatoriske landskapet innenfor virkemiddelapparatet og hvordan man navigerer det med suksess. Ved å bruke vår ekspertise og erfaring, kan bedrifter optimalisere sin søknadsprosess og øke sjansene for å sikre finansiering for sine nyskapende prosjekter.

Teknologi som ville vært ren science fiction for noen knappe tiår siden, er dagligdagse temaer for denne trioen.
Igaidis fagrådgivere energi

Igaidis eksperter på energi; Bjart, Axel og Thor Håkon.

 

 

Steng