Har du planer om et forskningsprosjekt i 2021? – Da bør du komme tidlig i gang med SkatteFUNN-søknaden.

Igaidi hjelper deg med søknaden

Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregisteret og er skattepliktige til Norge kan søke om støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen. Igaidi har lang og bransjeledende erfaring med denne typen søknader og kan hjelpe din bedrift med prosessen. 

SkatteFUNN gjelder for bedrifter i alle bransjer og fagområder. Formålet med prosjektet må være å utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser, og prosjektet må være målrettet og avgrenset. Hvis bedriften ikke betaler skatt, vil støtten bli utbetalt i forbindelse med skatteoppgjøret. 

Kom tidlig i gang

Selv om garantifristen for SkatteFUNN normalt er 1. september, kan det lønne seg å allerede nå komme i gang med planlegging av søknad for 2021. Forskningsrådet garanterer at prosjektsøknader sendt innen utløpet av garantifristen blir behandlet samme år, noe som betyr at godkjente prosjekter da kan få støtte for aktiviteter utført i innsendingsåret. Men Forskningsrådet mottar som regel et svært høyt antall søknader rett før garantifristen går ut. Søknader sendt inn kort tid før fristen får derfor gjerne lang behandlingstid, og søkere kan i slike tilfeller regne med avklaring først sent på året.

Sender du derimot søknaden tidlig på året, har Forskningsrådet normalt bedre kapasitet – og saksbehandlingstiden kan forventes å være kortere. Tidlig innsending gjør derfor at du vanligvis raskere vil få vite om prosjektet ditt får støtte. Slik kan effekten av evt. støtte tidlig legges inn i bedriftens forsknings- og utviklingsstrategi.

Selv om det ennå er lenge til 1. september 2021 anbefaler vi derfor at dere allerede nå begynner å planlegge prosessen mot mulig SkatteFUNN-søknad!

Hvor mye støtte kan din bedrift få?

Med SkatteFUNN kan din bedrift få et skattefradrag på 19 prosent av godkjente prosjektkostnader. Maksimalt årlig fradragsgrunnlag per bedrift er 25 millioner kroner, hvorav maksimal timesats for egenutført prosjektarbeid er på 700 kroner (denne maksimale timesatsen gjelder også ved innkjøp av prosjektarbeid fra nærstående selskaper).

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen

Igaidi kan bistå din bedrift gjennom hele SkatteFUNN-prosessen – fra planlegging og søknadsskriving, til rapportering. Er din bedrift blant de som kan ha gode forutsetninger for å motta støtte, men mangler tid og/eller kompetanse til å utforme en tilstrekkelig god søknad? Våre fageksperter har lang erfaring med å utforme søknader slik at FoU-prosjektet ditt får sjansen det fortjener.

For å komme i best mulig rute med SkatteFUNN-søknad for 2021, kontakt allerede nå deres kundeansvarlig i Igaidi.

Steng