Conexus: Man må tørre å ta risiko

Det finnes ingen svake elever

Teknologiselskapet fra Drammen hadde stor suksess i Norge, og ble deretter eneleverandør i Singapore. – Vi kunne ikke gjort dette uten virkemiddelapparatet, sier daglig leder.

De fleste lærere i den norske skolen har hørt om Conexus og kanskje brukt et eller flere av verktøyene deres. Selskapet utvikler nemlig programmer for å håndtere kommunikasjon mellom skole, hjem og tjenester som PPT, samt at de samler læringsdata, kompetanse- og trivselsmålinger. Slik kan skoler jobbe kvalitativt og kvantitativt med å forbedre både læringsmiljøet og det sosiale miljøet.

Bedriften har brukt softfunding til å realisere store prosjekter – men vel så interessant – til å ta risiko.

KI-prosjekt i Singapore

– Vi jobber tredelt, forklarer CEO Jacob Nordan. På den ene siden har vi akademia og pedagogikk, på den andre siden politikken og skoleverket, og på den tredje siden det forretningsmessige og teknologisektoren.

Forskning og utvikling har vært en viktig drivkraft for bedriftens utvikling og suksess i markedet. Conexus har vært opptatt av hele tiden å forbedre brukeropplevelsen, svare ut behov i markedet, og ikke minst forholde seg til strenge krav for datasikkerhet.

Blant annet testet de løsninger for å bruke kunstig intelligens sammen med skoledata, og investerte i et større prosjekt i Singapore, hvor Conexus allerede brukes av samtlige skoler. Målsettingen var å finne metoder for å kunne hente mer innsikt ut av læringsdata, uten å bryte med prinsippene for godt personvern. Maskinlæring på læringsdata viste seg å være umodent i denne sammenhengen.

– Hvis man vil ligge i front, må man ha investeringsvilje, sier Nordan. Med Forskningsrådet, SkatteFunn og Innovasjon Norge, som ønsker å støtte dem som går i bresjen, blir det litt lettere å ta på seg større utfordringer. Igaidi har vært en langsiktig partner for oss i denne sammenhengen, og vi hadde nok ikke fått til det vi gjør i dag uten støtte fra virkemiddelapparatet.

Morsommere, sunnere og mer langsiktig

Når vi ser hvordan teknologien rundt oss utvikler seg raskere enn myndighetene rekker å utvikle retningslinjer, hvordan påvirker det jobben deres?

– Skal vi ta en ledende posisjon, må vi investere mye tidlig i uavklarte problemstillinger. Det viste seg jo for eksempel å være vanskelig å realisere bruk av KI i skoledata, fordi det var for mange bevegelige deler. Men vi fikk testet det!, forteller Nordan. Han sier videre:

– Conexus som selskap har alltid ligget i forkant, men vi vurderer nøye hva vi skal satse på. Vi har lært mye av FoU-prosjektene våre. Det har vært minst 10 falske starter for hver suksess! En viktig del av softfunding er nettopp å øke bedriftenes toleranse for å kunne gjøre feil. Har prosjektet dårlige økonomiske forutsetninger blir du livredd for å gjøre feil fordi det får så store konsekvenser. Med det flotte Virkemiddelapparatet vi har i Norge, får vi til både morsommere, sunnere og mer langsiktig verdiutvikling!

Steng