Få teamet med å vokse med innovasjon

Når bedrifter investerer i forskning, innovasjon og utvikling, skaper og forbedrer de ikke bare produkter og tjenester sine, men legger også grunnlaget for å skape nye arbeidsplasser.

Innovasjon og utvikling har blitt helt nødvendig for å holde seg relevant og konkurransedyktig. Etablerte bedrifter må henge med på både teknologisk utvikling og endringer i markedet. Innovasjon kan ses som en mulighet eller trussel. Det ene tar deg fremover, det andre setter deg sannsynligvis i risiko for å bli forbigått. I bransjen vår møter vi hele tiden bedrifter som er gode på å investere i utvikling, utnytte ny teknologi og skape produkter og tjenester som møter behovene i markedet. Se for eksempel artikkelen vi skrev om Hamax, som har gått over i nye markeder flere ganger. 

Innovasjon krever kompetanse 

Innovasjon i bedrifter kan være en måte å bygge og forsterke fantastiske team, som igjen styrker konkurranseevnen. Vi tror at bedrifter som gjør spennende og krevende ting, også tiltrekker seg flinke folk. Dette er noen av faktorene som spiller en rolle for et selskaps evne til å drive innovasjon og utvikling:

 • Prioritering av produkt- og tjenesteutvikling i bedriften, konstant utvikling
 • Skalering av produktet/tjenesten
 • Utvikle og tilby tilleggstjenester
 • Automatisering av rutineoppgaver ved hjelp av ny teknologi
 • Samarbeid og partnerskap med andre selskaper
 • Kulturbygging i selskapet

Hvilke arbeidsplasser kommer ut av innovasjon?

Ser vi på faktorene som trengs for å drive forskning og utvikling, er det flere fagområder og yrker som trer tydelig frem. Vi kan nevne:

 • Produktutvikling
 • Tjenesteutvikling
 • Prosjektledelse
 • Ingeniørstillinger
 • Forskningsformidling
 • Produktdesign
 • Automatisering
 • Kunstig intelligens og maskinlæring
 • Markedsføring
 • Salg
 • Ledelse

Selskaper som ansetter for å drive innovasjon, gir positive ringvirkninger ikke bare til egen bedrift, men også til næringslivet og samfunnet rundt seg.

Finansiering av innovasjon

Lønnskostnader er bare en av mange utgiftsposter du kan få med forskning og utvikling. Men det finnes flere måter å finansiere innovasjon og utvikling i selskaper. Ofte brukes en kombinasjon av disse:

 1. Gjennom selskapets egenkapital
 2. Ved at investorer/eiere skyter inn kapital
 3. Ved å søke lån fra banken
 4. Ved å få støtte fra det norske offentlige virkemiddelapparatet, f.eks. SkatteFUNN, Innovasjon Norge eller Enova.

Det er et bredt spekter av støtteordninger i det offentlige virkemiddelapparatet som er tilgjengelig for bedrifter i alle størrelser og bransjer. 

– Vi sier ofte at støtte til prosjekter gjennom virkemiddelapparatet er sett på som den 4. tradisjonelle finansieringskilden. Derfor er jobben vi i Igaidi gjør viktig. Vi hjelper selskaper med å realisere sine ideer og planer ved å hjelpe dem med å navigere i landskapet av tilgjengelig finansiell støtte, forklarer Aleksander Jagiello, markedsansvarlig og innovasjonsgaid. 

Kontakt oss hvis du ønsker rådgivning eller bistand med finansiering av ditt FoU-arbeid.

Steng