Nytt søknadsskjema til SkatteFUNN

SkatteFUNN har lansert et nytt søknadsskjema med flere viktige endringer. Her er det du trenger å vite for å navigere i det nye systemet og sikre finansiering til ditt forsknings- og utviklingsprosjekt.

Nå ser både innloggingen og skjemaet helt annerledes ut for deg som skal søke om SkatteFUNN-midler. Vi har satt oss inn i de viktigste endringene.

Bakgrunn for endringene

– Endringene hos Forskningsrådet og SkatteFUNN var forventet å komme høsten 2023, men ble utsatt. Dette kommer derfor ikke som en overraskelse, forklarer Thor Håkon Krane Thvedt, leder for konsulentavdelingen i Igaidi.

Viktige endringer i SkatteFUNN våren 2024

Rådgiverne i Igaidi har begynt å sette seg inn i det nye systemet. Her er de viktigste endringene:

  1. Nytt innloggingssystem/portal: Administrasjon av søknader foregår i et helt nytt system, og innloggingen er blitt mye sikrere med krav om innlogging gjennom ID-porten i stedet for bare brukernavn og passord.
  2. Bedre tilgangsstyring: Med de nye endringene får du bedre oversikt over bedriftens prosjekter og hvem som har tilgang til dem.
  3. Oversiktlig søknadsskjema: Det nye skjemaet er brukervennlig. Nå må du definere arbeidspakker (tidligere kalt delmål) som eksperimentell utvikling eller industriell forskning.
  4. Mer konsis prosjektbeskrivelse: Søkerne har fått mindre plass til å forklare prosjektet sitt, noe som krever at man er enda mer konsis. Dette kan være utfordrende, spesielt for komplekse prosjekter.
  5. Budsjettering per arbeidspakke: Søkerne må nå budsjettere for hver enkelt arbeidspakke, noe som kan gi bedre kontroll og oversikt over kostnadene, samtidig som det blir noe mer arbeid med budsjetteringen. Endringen gjør at budsjetteringen harmoniserer med statsstøtteregelverket.
  6. Økonomisk sikkerhet: Bedriften må sende inn en bekreftelse på at de ikke er et foretak i vanskeligheter hvis søknaden blir godkjent.

Hvordan påvirker dette søkerne?

 – Kundene våre eier sine egne søknader og er alltid godt innsatt i det som skal sendes inn, selv om de får rådgivning fra oss. Derfor må de også lære seg å navigere i det nye SkatteFUNN-systemet. Til tross for at alle endringer krever en tilpasningsperiode, ser vi verdien i oppdateringene hos SkatteFUNN. Dette er ikke noe våre kunder trenger å bekymre seg for, forklarer Thvedt.

Vil du ha hjelp til å søke SkatteFUNN?

Ta kontakt med oss for profesjonell rådgivning og støtte gjennom søknadsprosessen.

Thor Håkon Krane Tvedt

Leder konsulentavdelingen i Igaidi, Thor Håkon Krane Tvedt

Steng