SkatteFUNN – Igaidi hjelper din bedrift å søke

Har du et SkatteFUNN-prosjekt du tror kan være støtteberettiget, men kommer ikke i gang med søknaden? Ta kontakt med oss – så setter vi opp et digitalt, uforpliktende møte.

På denne siden vil du få svar på følgende:

Hva er skattefunn?

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter med prosjekter innenfor forskning og utvikling (FoU), og er Norges viktigste virkemiddel for FoU i næringslivet. Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få støtte som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret, og få 19 % av kostnadene trukket fra i skatteoppgjøret.

Få tips til å skrive en god SkatteFUNN-søknad.

Hvem kan søke SkatteFUNN?

Alle bedrifter som er skattepliktige i Norge og registrert i Brønnøysundregistret kan søke om støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen. Dette gjelder alle bransjer. Det er ikke et krav om at bedriften betaler skatt, men for å oppnå støtte – må FoU-prosjektet godkjennes av Forskningsrådet.

Se om ditt prosjekt kan få SkatteFUNN-støtte.

Hvor mye kan man få i støtte?

  • Fra og med 1. januar 2020 kan man gjennom SkatteFUNN få 19 % av godkjente prosjektkostnader refundert gjennom skatteoppgjøret, enten som fradrag eller kontanttilskudd. Dette er uavhengig av bedriftens størrelse.
  • Maksimalt årlig fradragsgrunnlag per bedrift, er totalt 25 millioner kroner (for egenutført og innkjøpt FoU).
  • Timesatsen er 1,2 promille av avtalt og reell årslønn ved utløpet av prosjektperioden eller inntektsåret. Maksimal timesats er 700 kroner – og denne satsen gjelder også ved innkjøpt FoU fra nærstående selskaper. Maksimalt antall prosjekttimer for hver ansatt er 1 850 timer per år.

Les mer om regelendringene som ble gjeldene fra 1. januar 2020 her.

Utbetaling av SkatteFUNN-støtte

Bedrifter som mottar støtte fra SkatteFUNN får refundert 19 % av godkjente prosjektkostnader i skatteoppgjøret året etter prosjektaktivitetene har funnet sted. Skatteoppgjøret for bedrifter er som regel i oktober. Dersom bedriften ikke betaler skatt i året for prosjektaktivitetene, får bedriften utbetalt støtten som et kontanttilskudd gjennom skatteoppgjøret.

Les mer om regler og krav her.

Årlig dokumentasjon og rapportering

Alle prosjekter må sende inn en sluttrapport når prosjektperioden i SkatteFUNN er over. Fristen for å sende inn sluttrapporten er 1. mars året etter siste godkjenningsår. Denne rapporten skal dekke hele prosjektperioden og oppsummere hvilke aktiviteter som er gjennomført, hvilke mål som er nådd og hva som eventuelt gjenstår i prosjektet. Hvis prosjektet det søkes støtte for går over flere år, må årsrapport leveres.

Igaidi bistår selvfølgelig våre kunder i rapporteringsprosessen. Book et uforpliktende møte her.

Forlengelse av prosjekter som følge av Covid-19

Mange bedrifter er i en krevende situasjon som følge av Covid-19-utbruddet. Dersom din bedrift trenger en forlengelse av prosjektperioden, kan du sende inn en ny søknad etter sluttrapport er sendt inn.

Se hvordan du skrive en solid SkatteFUNN-søknad her.

Alliér deg med våre innovasjonseksperter

Igaidi har i mer enn 15 år hjulpet over 2000 bedrifter med prosjektsøknader innen FoU. Over 90 % av SkatteFUNN-søknadene vi bistår med får gjennomslag.

Kan din bedrift være blant dem som har gode forutsetninger for å motta støtte, men kanskje mangler tid eller kompetanse for å utforme en tilstrekkelig god søknad? Det er mange regler og krav som gjelder for å få innvilget SkatteFUNN-støtte.

Våre fageksperter har lang erfaring med hvordan søknader bør utformes for å gi FoU-prosjektet ditt sjansen det fortjener til å oppnå støtte. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen med å planlegge, strukturere og beskrive ditt FoU-prosjekt. I mange tilfeller er vi også med på å avdekke muligheter våre kunder ikke var klar over at de hadde.

Du kan også lese våre tips for å skrive en solid SkatteFUNN-søknad.

Ønsker din bedrift å søke om SkatteFUNN, men mangler tid eller kompetanse for å utforme en god søknad?

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Bjart F. Lutnæs
Thor Håkon Krane Thvedt
Steng