SkatteFUNN – Skattefradrag for forsknings- og utviklingsprosjekter

Søknadsfrist: Løpende/1.september

SkatteFUNN er en fantastisk mulighet for alle bedrifter som ønsker å utvikle seg og gå nye veier. Alle bransjer kan søke SkatteFUNN, men mange er ikke klar over at det de allerede gjør i dag kan gi opptil 5 millioner i støtte hvert år.

Kan du være en av de som har gode forutsetninger for å motta støtte, men som føler du verken har innsikt, ressurser eller prioritet til å utforme en skikkelig søknad?

Våre fageksperter vet nøyaktig hvordan du skal strukturere deg i søknadsprosessen. Vi følger deg opp hele veien og avdekker i mange tilfeller muligheter du ikke var klar over at du hadde.

Igaidi har hittil hjulpet over 2000 bedrifter med å identifisere potensielle prosjekter og finansiere de gjennom finansielle virkemidler som SkatteFUNN. Vår suksessrate er på hele 95 % på innsendte skattefunnsøknader.

Ser vi at du ikke har forutsetningene for å motta støtte, krever vi heller ingen honorarer fra deg.

Ønsker din bedrift å søke om SkatteFUNN, men mangler kapasitet eller kompetanse til å få sendt en god søknad?

Samarbeid resulterte i 15 millioner i FOU-midler

– Igaidi har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Ronny Ege-Stokmo
Thomas Agerup
Steng