Innovasjon

IGAIDI gratulerer Seaweed Solutions med tilskudd gjennom bioøkonomiordningen!