Markeds-

partnerskap

I Igaidi vet vi at veien fra innovasjon til markedet, kan være krevende og lang. Og når et nytt produkt eller tjeneste er ferdig utviklet, starter en minst like krevende reise: Nye kunder, riktige leverandører og samarbeidspartnere, tilgang på investorer og et miljø for samarbeid er alle vitale komponenter for å lykkes. Gjennom et markedspartnerskap med Igaidi, bruker vi vårt hele vårt nettverk og kompetanse til å øke verdien på det dere har skapt.

Vi tilbyr blant annet:

Vil du vite mer om et markedspartnerskap med Igaidi?

Bjørn Egil Knudsen

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Steng