Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen støtter bygging av pilot- og demonstrasjonsanlegg. Med miljøteknologi menes teknologier, prosesser og tjenester som er bedre for miljøet enn det som benyttes i dag.

Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge støtter utviklingen av demonstrasjon- eller pilotanlegg av ny teknologi som vil gi en direkte eller indirekte miljøgevinst. Målet med ordningen er å stimulere utviklingen av teknologi som redusere miljøpåvirkningen og begrenser forurensing ved eksempelvis å utvikle mer effektiv ressurshåndtering.

For å kvalifisere til støtte må teknologien være nær kommersialisering. Det gis støtte å gjennomføre prosjektering og utvikling, investeringskostnader og testing av teknologien. I søknaden må miljøeffekten kunne tallfestes og dokumenteres, i tillegg skal teknologien være lønnsom.

Ønsker din bedrift å søke fra Miljøteknologiordningen, men mangler kapasitet eller kompetanse til å få sendt en god søknad?

Samarbeid resulterte i 15 millioner i FOU-midler

– Igaidi har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup
Ronny Ege-Stokmo

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng