ENOVA

Enova støtter pilotering og demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi som medfører reduserte klimagassutslipp og som bidrar til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Enova støtter utvikling av demonstrasjons- eller pilotanlegg som vil gi reduksjon i klimagassutslipp, redusert energibruk eller økt forsyningssikkerhet. Støtte fra Enova skal stimulere til markedsendringer ved at noen går foran og tar i bruk ny teknologi med et betydelig klimapotensial for en bransje eller sektor.

For å kvalifisere til støtte må det være et klart behov for pilotering eller fullskala demonstrasjon for å kvalifisere teknologien. Prosjektet kan ikke være lønnsomt uten støtte, men teknologien må kunne vise til lønnsomhet på sikt. I tillegg må prosjektets klimaeffekt kunne tallfestet og dokumenteres.

Ønsker din bedrift å søke ENOVA men mangler kapasitet eller kompetanse til å få sendt en god søknad?

Samarbeid resulterte i 15 millioner i FOU-midler

– Igaidi har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup
Ronny Ege-Stokmo

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Steng