Innovasjonskontrakter
– Ta den raskeste veien til markedet!

Føler du selv at du sitter på et unikt produkt, men opplever at det er vanskelig å formidle dette til dine potensielle kunder? Med Innovasjonskontrakt-støtte fra Innovasjon Norge er det enklere å nå ut til markedet!

Dagens utviklingstakt er raskere enn noen gang, og man har ingen tid å tape i forhold til konkurrenter. De som er først, blir ofte størst.

Innovasjon Norge kan bidra med finansiell risikoavlastning gjennom innovasjonskontrakter til små og mellomstore bedrifter i alle vekstfaser. Innovative prosjekter som har internasjonalt potensiale og er forbundet med prosjekt- eller markedsrisikokan få tilskudd som fører prosjektet helt frem til en før-kommersiell prototype. Dersom prosjektet omhandler omstilling eller utvikling av ny teknologi for nye markeder, er de også kvalifisert for tilskudd gjennom innovasjonskontrakter. Søknadene blir behandlet fortløpende av Innovasjon Norge. Dersom det potensielle tilskuddet er på mer enn 4 millioner kroner, gjøres vurderingen av et rådgivende panel.  

Igaidi hjelper deg med å identifisere, beskrive og muliggjøre prosjektet ditt for Innovasjon Norge. Støtte fra Innovasjonskontrakter hjelper deg med å få aksept for dine produkter/tjenester i markedet på en effektiv måte.

Igaidi kan Innovasjonskontrakter. Ta kontakt og book et møte og la oss hjelpe deg!

IFU-tilskudd øker innovasjonsaktiviteten

Igaidi har bistått mange bedrifter med å søke om midler fra IFU/OFU-ordningen. Blant dem er Blue Logic som har søkt om flere SkatteFUNN, IFU-forprosjekt og IFU-hovedprosjekt. Alle søknadene har blitt innvilget og resultert i over 5 millioner kroner i FoU-midler.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup
Ronny Ege-Stokmo

Hold deg oppdatert på myndighetenes innovasjons- og FoU-tiltak.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Steng