EIC Accelerator – for de aller beste prosjektene

Hvis bedriften din er på internasjonalt toppnivå innen innovasjon, kan EU-kommisjonens EIC Accelerator være en mulighet for støtte.

EIC Accelerator, del av EU-kommisjonens European Innovation Council-satsing i Horisont 2020, er Europas mest krevende innovasjonsstøtteordning for enkeltsøkere. Ordningens fokus er å bistå små og mellomstore bedrifter med å bringe spesielt innovative produkter, tjenester og forretningsmodeller til markedet.  EIC Accelerator er rettet mot innovasjonskonsepter som allerede er demonstrert i et relevant miljø, og hvor det er ønsket å gjennomføre et oppskaleringsprosjekt for konseptet som har varighet på 1-2 år og innebærer et kapitalbehov på 0,5 – 2,5 MEUR (som utgjør inntil 70% av totale kostnader). Ordningen gir også mulighet for tilleggsstøtte i form av egenkapital – da inntil 15 MEUR.

Det er svært sterk konkurranse om midlene som tilbys av EIC Accelerator. For å kunne ha sjanse til å nå fram kreves det et eksepsjonelt godt utgangspunkt for bedriften, samt solid kompetanse og dedikasjon under selve søknadsutformingsprosessen. Bistand fra Igaidi vil kunne være av avgjørende betydning for å sikre en god nok søknad.

Igaidi tilbyr bistand til EIC Accelerator-søknadsprosesser for spesielt godt posisjonerte prosjekter. Kvalifiserer ditt prosjekt? Neste steg er å ta kontakt med oss for en innledende, uforpliktende kartlegging.

Samarbeid resulterte i 15 millioner i FOU-midler

– Igaidi har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Ta kontakt for en innledende, uforpliktende kartlegging mot EIC Accelerator!

Håkon Ursin Steen
Thomas Agerup

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Steng