Regionale forskningsfond (RFF) — støtter opp til 50 % av ditt prosjekts totale kostnader

Har du lyst til å være med på regional næringsutvikling og innovasjon? Finn ut hva som er din fondsregions hovedsatsning.

Ta kontakt med Igaidi nå for å starte planleggingen av ditt prosjekt gjennom RFF!

Regionale Forskningsfond (RFF) ble opprettet i 2010 og har avsatt midler i et fond på 6 milliarder NOK. Årlig avkastning blir fordelt mellom fondsregionene. Hver fondsregion har sine tematiske satsingsområder, hvor aktuelle aktører søker støtte via 5 ulike søknadstyper.  

RFFs retningslinjer er fastsatt av Kunnskapsdepartementet og skal støtte opp om kontinuerlig kompetanseutvikling og FoU-aktivitet for å sikre konkurransedyktige forskningsmiljøerFondet finansierer forskningsprosjekter for å støtte opp om regional innovasjon, samtidig som det er fokus på økt samarbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De ulike fylkeskommunene fastsetter prioriterte områder der de ønsker mer aktivitet rundt FoU og innovasjon.

En søknad om støtte fra RFF bør planlegges i god tid, slik at man kan lage en robust prosjektplan og velge riktige samarbeidspartnere i prosjektet. 

Dette gir også tid til å forankre prosjektet godt i egen virksomhet og hos samarbeidspartnere. 

Regionale forskningsfond:

 

Ta kontakt med Igaidi nå for å starte planleggingen av ditt prosjekt!

Samarbeid resulterte i 15 millioner i FOU-midler

– Igaidi har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup
Ronny Ege-Stokmo

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng