IPN – høy støttegrad til forskning i næringslivet

Gjennom Innovasjonsprosjekt i Næringslivet gir Forskningsrådet bedrifter mulighet til å oppnå inntil 70 % støtte til industriell forskning. Forskningsrådets store programmer deler ut over 1,3 milliarder kroner i året til forskning i norske bedrifter.

Å søke om støtte til innovasjonsprosjekter oppleves av mange som en krevende prosess og konkurransen om støttemidlene er stor.

Mange prosjekter når ikke opp i konkurransen fordi de eller søknadene ikke er godt nok gjennomarbeidet når søknaden sendes inn.

Kun å forholde seg til minstekravene for å sende inn en søknad medfører derfor en betydelig risiko for å bruke store ressurser på søknaden uten å få støtte.

Igaidi har lang erfaring med å søke støtte fra Forskningsrådets store programmer. Vi kjenner kravene som stilles for at en søknad kan få gjennomslag, og bistår med tilrettelegging gjennom hele prosessen, fra prosjektplanlegging til selve søknadsutformingen.

I forkant av utforming av søknader, gjennomfører vi en grundig vurdering av prosjektets forskningsinnhold, innovasjonspotensial og relevans i forhold til utlysningen.

Vi vurderer også om andre ordninger kan gi andre eller bedre muligheter. Dette gir en betydelig redusert risiko­ og arbeidsbelastning for våre kunder, og over 60 % godkjenning på våre søknader.

Ønsker din bedrift å søke om støtte til innovasjonsprosjekter, men mangler kapasitet eller kompetanse til å få sendt en god søknad?

Samarbeid resulterte i 15 millioner i FOU-midler

– Igaidi har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup

Hold deg oppdatert på myndighetenes innovasjons- og FoU-tiltak.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Steng