Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020

Søknadsfrist: løpende

Ekstraordinært Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge kan finansiere store deler av innovasjonsprosjekter i små og mellomstore bedrifter.

Ordningen er en del av krisepakken til bedriftene i forbindelse med utfordringene knyttet til koronakrisen. Det ekstraordinære innovasjonstilskuddet skal gjøre det mulig å gjennomføre innovasjons- og omstillingsprosjekter i selskaper på tross av krevende markedsforhold.

Hvilke selskaper kan søke?

Tilskuddsordningen er hovedsakelig for små og mellomstore bedrifter. Store bedrifter kan også unntaksvis søke etter nærmere retningslinjer.

Bedrifter som opererer innenfor alle bransjer og i alle deler av landet kan søke, og disse må:

  • Være innovative bedrifter med vekstpotensial
  • Minimum rette seg mot et nasjonalt marked, og gjerne ha et internasjonalt marked eller potensiale for dette

 

Hvilke prosjekter kan finansieres?

Prosjekter som har som mål å bidra til utvikling eller implementering av nye løsninger kan søke om finansiering. Innovasjonsprosjekter inkluderer prosjekter med fokus på disse aktivitetene:

  • Strategiutvikling
  • Kompetanseutvikling – opplæring, konsulentbistand, innovasjonsrådgiving og innovasjonsstøtte
  • Forstudier/-prosjekt
  • FoU-aktiviteter
  • Investeringer
  • Innføring av nye produksjons- og distribusjonsmetoder, og implementering av nye organisasjonsmetoder

Hvor mye kan selskapet få i tilskudd?

Opptil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag kan finansieres av Innovasjon Norge. Dette kan gjøres gjennom rene tilskudd eller gjennom en kombinasjon av tilskudd og lån.

Har du et prosjekt som kan være kvalifisert til å få støtte gjennom ekstraordinært innovasjonstilskudd, men mangler kompetanse eller kapasitet til å få sendt en god søknad?

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup
Ronny Ege-Stokmo

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Steng