Konsesjoner innen akvakultur og fiskeoppdrett

Igaidi kan bistå med utforming av søknader for nye konsesjoner innen oppdrettsnæringen. Ønsker din bedrift bistand med akvakulturelle konsesjoner?

Konsesjoner i sjømatnæringen, tildeles løpende etter søknad, unntatt når det gjelder matfisk i sjøvann da dette er antallsbegrenset og tildeles etter departementets bestemmelse. Tildelingen skjer i to trinn, der Fiskeridepartementet behandler søknaden og eventuelt gir tilsagn om tillatelse, før Fylkeskommunen behandler søknader om klarering av lokalitet. 

Det gis tillatelser basert på maksimalt tillatt biomasse (MTB) på selskaps- og lokalitetsnivå. Tillatelsene omfatter produksjon av bestemte arter, med et bestemt omfang og på en bestemt lokalitet, og selskapet og lokaliteten har egne begrensninger i MTB. 
Det gis tillatelser basert på maksimalt tillatt biomasse (MTB) 

Vtar gjerne en aktiv rolle med å finne gode partnere for å lage de beste prosjektene, både når det kommer til konsesjoner for Forskning og utvikling, visningskonsesjoner og konsesjoner for stamfisk. 

Ønsker din bedrift bistand med konsesjoner i oppdrettsnæringen?

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup
Ronny Ege-Stokmo

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Steng