Transport og logistikk

Ingen vet sikkert hvordan fremtidens transportløsninger vil utvikle seg. Samtidig vokser behovet for å utvikle mer effektive og bærekraftige mobilitetsalternativer for å forflytte mennesker, varer og tjenester. Våre innovasjonsgaider har bred fagkompetanse om hvordan virksomheter kan optimalisere for morgendagens transport ved å gjøre nytte av mulighetene som ligger i alt fra kunstig intelligens til endrede logistikkmønstre.

Igaidi har følgende tjenesteområder innen transport- og logistikk:

Vi hjelper deg også med:

Reduserer kostnader og tilrettelegger for innovasjon

Avinor har som mål å kutte 1,5 milliarder kroner i kostnader frem til 2018. Parallelt med kostnadsreduksjon, jobbes det aktivt med å tilrettelegge for økt innovasjon i selskapet.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Ronny Ege-Stokmo

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng