Regionale forskningsfond (RFF)

Har du lyst til å være med på regional næringsutvikling og innovasjon? Finn ut hva som er din fondsregions hovedsatsning.

Regionale forskningsfond er ulike regionale støtteordninger rundt om i landet, som skal bidra til å styrke forskning og innovasjon i hele landet.

Formålet med de Regionale Forskningsfondene er at de skal støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder, og utvikle gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker.

Det er elleve ulike regionale forskningsfond:

Retningslinjer for støtte fra RFF

Retningslinjene for støtte fra regionale forskningsfond er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. De ulike fylkeskommunene fastsetter prioriterte områder der de ønsker mer aktivitet rundt FoU og innovasjon. De ulike fondene finansierer ulike forskningsprosjekter som støtter opp om de ulike prioriteringene i regionene. Samtidig er det et mål at ordningene skal bidra til mer samarbeid på tvers av regionene og internasjonalt.

Hvordan søke støtte gjennom Regionale Forskningsfond?

De regionale forskningsfondene legger ut utlysninger på sine nettsider, hvor du finner mer konkret informasjon om søknadsprosessen i de ulike regionene og hvor mye du kan få i støtte. Igaidi kan bistå din bedrift med søknadsprosessen og skriving av søknad.

Dersom din bedrift ønsker å søke om støtte fra regionale forskningsfond, anbefaler vi at du starter opp i god tid før søknadsfristen. Det er viktig for å lage en god prosjektplan og finne de riktige samarbeidspartnerne i prosjektet.

Ta kontakt med Igaidi nå for å starte planleggingen av ditt prosjekt!

Steng