Eurostars – støtte til europeiske samarbeidsprosjekter

Skal du utvikle et nytt produkt, en ny prosess eller ny tjeneste og ønsker rask kommersialisering, kan Eurostars være løsningen.

På denne siden kan du lese mer om:

Hva er Eurostars?

Eurostars er et europeisk virkemiddel for små og mellomstore bedrifter. Formålet med programmet er å stimulere til innovasjon i små og mellomstore bedrifter. Programmet er et samarbeid mellom Eureka og EU-kommisjonen, og det er Forskningsrådet som administrerer programmet i Norge.

Hvem kan søke Eurostars?

Eurostars passer for bedrifter med prosjekter som har som formål å utvikle nye produkter, tjenester eller prosesser, som skal ut i markedet senest innen to år etter prosjektet er ferdig. Det er et krav at det er internasjonalt samarbeid i prosjektene. Du trenger derfor minst én internasjonal samarbeidspartner, for å kunne søke om støtte. Programmet er åpen for alle bransjer og alle teknologiområder.

For å kunne motta støtte må bedriften din være definert som SMB. Dette innebærer bl.a. at:

  • Antall ansatte må være under 250
  • Omsetning ikke er over 50 millioner euro eller at balansen ikke er over 43 millioner euro

Partnerne i prosjektet trenger ikke være SMB-er, men kan være forskningsinstitutter, universiteter, høyskoler eller store bedrifter.

Har du planer om en utviklingsprosess og rask kommersialisering? Da kan Eurostars være en støtteordning for deg. Det er sterk konkurranse om Eurostars-midler, og en god søknad krever tid, riktige partnere og spisskompetanse.

Søknadsprosessen og viktige frister

Igaidi tilbyr bistand til Eurostars-søknadsprosesser for spesielt godt posisjonerte prosjekter. Kvalifiserer ditt prosjekt som europeisk samarbeidsprosjekt? Neste steg er å ta kontakt med oss for en innledende, uforpliktende kartlegging.

Det er normalt to søknadsfrister i Eurostars hvert år, typisk en i februar/mars og en i september/oktober.

Er du interessert i en vurdering av et prosjekt for en mulig prosess med Eurostars?

Ta kontakt for en innledende, uforpliktende kartlegging mot Eurostars!

Thor Håkon Krane Thvedt
Bjart F. Lutnæs
Steng