Olje og gass

Olje og gass er fremdeles Norges viktigste næring. Petroleumsnæringen sysselsetter 180000 arbeidstakere, og statens samlede inntekter fra sektoren utgjør om lag 250 mrd kroner. Norske selskaper besitter i dag verdensledende kompetanse innen effektiv utvinning av olje og gass. Våre fageksperter har bred erfaring fra fremtidsrettet innovasjonsarbeid langs hele verdikjeden innen olje og gass.

Vi bistår leverandørindustrien med innovasjonsgaiding og rådgivning innen følgende tjenesteområder:

FoU er alltid i fokus hos IKM Subsea – nå utvikler selskapet ny ROV

IKM Gruppen har kontorer i 13 land og en budsjettert omsetning på 4,2 milliarder kroner i 2015. IKM Gruppen er en viktig aktør til vekst i norsk olje- og offshoreindustri, nå har de utviklet en ny ROV som gir IKM Subsea tilgang til et helt nytt marked.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup
Ronny Ege-Stokmo

FoU er alltid i fokus hos IKM Subsea – nå utvikler selskapet ny ROV

IKM Gruppen har kontorer i 13 land og en budsjettert omsetning på 4,2 milliarder kroner i 2015. IKM Gruppen er en viktig aktør til vekst i norsk olje- og offshoreindustri, nå har de utviklet en ny ROV som gir IKM Subsea tilgang til et helt nytt marked.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup
Ronny Ege-Stokmo

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng