Olje og gass

Olje og gass er fremdeles Norges viktigste næring. Petroleumsnæringen sysselsetter 180000 arbeidstakere, og statens samlede inntekter fra sektoren utgjør om lag 250 mrd kroner. Norske selskaper besitter i dag verdensledende kompetanse innen effektiv utvinning av olje og gass. Våre fageksperter har bred erfaring fra fremtidsrettet innovasjonsarbeid langs hele verdikjeden innen olje og gass.

Vi bistår leverandørindustrien med innovasjonsgaiding og rådgivning innen følgende tjenesteområder:

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Bjart F. Lutnæs
Espen Iveland
Steng