CLIMIT

CLIMIT er Forskningsrådets program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. CLIMITs programplan inneholder en bred teknologisk beskrivelse av både fangst, transport og lagring av CO2.

Satsningsområder er:

  • Tidlig fullskala CO2-verdikjede i Europa
  • Storskala lagring av CO2 på norsk sokkel i Nordsjøen
  • Fremtidige løsninger for CO2-håndtering

Programplanen inkluderer imidlertid ikke bruk av CO2.

Vil du vite mer om CLIMIT og mulighetene for ditt prosjekt?

Ønsker din bedrift å men mangler kapasitet eller kompetanse til å få sendt en god søknad?

Samarbeid resulterte i 15 millioner i FOU-midler

– Igaidi har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup
Ronny Ege-Stokmo

Hold deg oppdatert på myndighetenes innovasjons- og FoU-tiltak.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Steng