SkatteFUNN – Skattefradrag for FOU-prosjekter

Søknadsfrist: Løpende/1.september

SkatteFUNN er en fantastisk mulighet for alle bedrifter som ønsker å utvikle seg og gå nye veier. Alle bransjer kan søke SkatteFUNN, men mange er ikke klar over at det de allerede gjør i dag kan gi opptil 5 millioner i støtte hvert år.

SkatteFUNN-ordningen er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Skatteetaten. Ordningen er for bedrifter som har målrettede og avgrensede prosjekter for utvikling av nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser som kan være til nytte for bedriften og føre til ny kunnskap eller ferdigheter. Prosjektet kan også handle om kjent kunnskap som skal anvendes på en ny og annerledes måte, eller på nye områder. SkatteFUNN kan gi dekning av prosjektkostnadene gjennom fradrag i skattBåde små, mellomstore og store bedrifter kan få 19% av prosjektkostnadene som skattefradrag 

Kan din bedrift være blant bedriftene som har gode forutsetninger for å motta støtte, men som føler at bedriften verken har innsikt, ressurser eller prioritet til å utforme en skikkelig søknad? Våre fageksperter vet nøyaktig hvordan du skal strukturere deg i søknadsprosessen rundt SkatteFUNN-ordningen. Vi følger deg opp hele veien og avdekker i mange tilfeller muligheter du ikke var klar over at du hadde.  

Mer enn 2000 bedrifter har fått hjelp av Igaidi til å identifisere potensielle prosjekter og å finne de virkemidler som SkatteFUNN for finansiering av disse. Hele 95 % av våre innsendte søknader får gjennomslag. 

Vi krever ingen honorarer fra deg om vi ser at du ikke har forutsetningene for å motta støtte. 

Ønsker din bedrift å søke om SkatteFUNN, men mangler kapasitet eller kompetanse til å få sendt en god søknad?

Samarbeid resulterte i 15 millioner i FOU-midler

– Igaidi har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Ronny Ege-Stokmo
Thomas Agerup

Hold deg oppdatert på myndighetenes krisepakker som følge av Covid-19.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Steng