DEMO 2000 – kvalifisering/pilotering av ny teknologi

DEMO 2000 er et teknologiprogram som har som formål å kvalifisere norsk teknologi primært til bruk på norsk sokkel og som kan bidra til økt teknologieksport fra Norge.

Bevilgninger fra DEMO 2000 skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel.

DEMO 2000 prioriterer pilotinstallasjoner innen fire hovedområder:

  1. Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi
  2. Leting og økt utvinning
  3. Kostnadseffektiv boring og intervensjon
  4. Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport.

Maksimal støttegrad er 25 % av prosjektets totale kostnader. Det er utlysninger i februar og oktober hvert år.

Å søke om DEMO 2000 støtte oppleves av mange som en krevende prosess, og konkurransen om støttemidlene er stor. Mange prosjekter når ikke opp i konkurransen fordi de eller søknadene ikke er godt nok gjennomarbeidet når søknaden sendes inn.

Kun å forholde seg til minstekravene for å sende inn en søknad medfører derfor en betydelig risiko for å bruke store ressurser på søknaden uten å få støtte.

Igaidi har lang erfaring med å søke om støtte fra DEMO 2000. Vi kjenner kravene som stilles for at en søknad kan få gjennomslag, og bistår med tilrettelegging gjennom hele prosessen, fra prosjektplanlegging til selve søknadsutformingen.

I forkant av utforming av søknader, gjennomfører vi en grundig vurdering av prosjektets forskningsinnhold, innovasjonspotensial og relevans i forhold til utlysningen. Vi vurderer også om andre ordninger kan gi andre eller bedre muligheter. Dette gir en betydelig redusert risiko­ og arbeidsbelastning for våre kunder, og over 80 % godkjenning på våre søknader.

Ønsker din bedrift å søke om DEMO 2000, men mangler kapasitet eller kompetanse til å få sendt en god søknad?

Samarbeid resulterte i 15 millioner i FOU-midler

– Igaidi har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup
Ronny Ege-Stokmo

Hold deg oppdatert på myndighetenes innovasjons- og FoU-tiltak.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Steng