Utvikler neste generasjons tungregnemaskiner

Med NumaChip gjør Numascale det mulig for enhver prosessor i systemet å få tilgang til minnet i alle de andre serverne.

IKT
ansatte
mill. omsetning

90% av all data i verden ble generert i løpet av de siste to årene. For å kunne utnytte disse enorme datamengdene trengs tungregningskapasitet for å prosessere, analysere og trekke ut verdi på en effektiv måte.

Numascale AS har utviklet NumaChip, en chip som gjør det mulig å sette sammen et stort antall servere til en større enhet. Det unike med Numascale sitt system er at NumaChip gjør det mulig for enhver prosessor i systemet å få tilgang til minnet i alle de andre serverne.

Dette gjør programmering, bruk og drift av systemet vesentlig enklere enn de tradisjonelle cluster-systemene der hver prosessor kun har tilgang til sitt lokale minne. Funksjonalitet tilsvarende det Numascale tilbyr finnes i dag bare i stormaskiner som koster opp til 30 ganger så mye.

Støtte fra BIA – Brukerstyrt Innovasjonsarena

Numascale er én av 45 søkere som har fått innvilget støtte fra Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) ved vårens utlysning. 97 prosjekter hadde søkt om til sammen 790 millioner kroner fra BIA da søknadsfristen gikk ut 13. februar.

Søknadene holdt høy kvalitet: Over sju av ti søknader ble vurdert som «meget god» eller «svært god». Støtten fra BIA setter Numascale i en unik posisjon til å løse nye utfordringer for å gjøre tungregningskapasitet billigere og lettere tilgjengelig. Numascale har tidligere fått støtte fra Eurostars og SkatteFUNN, og Igaidi har hatt gleden av å bistå.

Som resultat av det BIA-støttede forskningsprosjektet “NumaMultiConnect: Cost-efficient HPC technology with mainframe capabilities” vil tungregningskapasitet bli gjort tilgjengelig for et vidt spekter av aktører innen energi, medisin, finans og biovitenskap.

Med lavere installasjonskostnad og enklere bruk, vil også mindre aktører kunne bidra til forskning og utvikling på viktige samfunnsutfordringer. Disse egenskapene åpner også opp for bruk i nyere markeder som Big Data analyse.

Ta steget inn i fremtiden med oss
– det hele starter med et uforpliktende møte.

Steng