Bistand og rådgivning ga mer i støtte

Bedriften ABAX i Larvik hadde søkt om støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen flere ganger, og fått både avslag og innvilgelse, men det var da de formaliserte samarbeidet med innovasjons- og rådgivningsselskapet Igaidi at det ble skikkelig gode resultater ut av søknadsprosessene. Hva er årsaken til dette?

IKT
Ansatte
Omsetning (mnok)

ABAX er et spennende selskap med mange dyktige medarbeidere som har mange jern i ilden. For å finne ut litt mer om ABAX og deres erfaringer med å bruke Igaidi, ble bedriften kontaktet og avlagt et besøk. Hos ABAX stilte de mannsterke opp, og med representanter som COO Bjørn Erik Brandsæter Helgeland, R&C Manager Tor Engebretsen, og R&C Developer Kjetil Lassen ble det entusiastisk fortalt om firmaets historie, produktene og erfaringene som er høstet gjennom samarbeidet med Igaidi.

Innovatører hos Abax; Kjetil Lassen, Bjørn Erik B. Helgeland og Tor Engebretsen.

Innovatører hos Abax; Kjetil Lassen, Bjørn Erik B. Helgeland og Tor Engebretsen.

Et spennende firma med stor produktutvikling

ABAX er verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker. En smart teknisk løsning som dokumenterer alle turer automatisk, slik at hverken bedrifter eller ansatte risikerer en skattesmell. Med ABAX Fleet Management sikres bedre kundeservice ved å holde kontroll og effektivisere driften av bilflåten. ABAX Toll Road Admin er et online administrasjonssystem for oversikt og kontroll over alle bompasseringer i Norge for bedriftens bilflåte. Videre har firmaet utviklet PRO KS som er et prosjektstyringssystem på en papirløs og mobil kommunikasjonsplattform. Og til slutt så har de med ABAX Utstyrskontroll gitt firmaer muligheten til alltid å ha full oversikt over hvor utstyret befinner seg, og med dette laget et verktøy som sikrer investeringene og effektiviserer driften for den enkelte bedrift.

ABAX har i dag nærmere 300 ansatte fordelt innenfor blant annet salg, marked, kvalitet, porteføljeforvaltning, og ikke minst utvikling. De er i dag markedsledende i Norden samtidig som firmaet har store ambisjoner for videre vekst i Europa. Med hovedkontor i Larvik, og med kontorer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Litauen, Storbritannia og Nederland ligger alt til rette for ytterlige ekspansjon.

Historien om ABAX startet i 1998, da ETS (Electronic Tracking Systems) ble etablert. ETS oppgave var å utvikle og selge teknologi som gjorde det mulig å spore verdifullt utstyr, biler og båter i tilfelle tyveri. ABAX ble etablert i 2003 med de samme hovedeierne, men med oppdrag å selge løsninger for telefoni, bredbånd og hjemmedatamaskiner. Hovedfokuset var på hjemmedatamaskiner, men sent i 2006 ble ABAX tvunget til å finne en ny nisje. Samarbeidet med ETS ble innledet, hvor ABAX skulle selge en elektronisk kjørebok utviklet av ETS.

Arbeidet med å utvikle produkt- og prosessmarkedet varte frem til sommeren 2009 da tiden var inne for en større satsing. ABAX ble omorganisert, og satsingen ble en suksess med en sterk økning i salget. Salgsmålene ble nådd på rekordtid, og i slutten av 2010 var ABAX den klart største aktøren på det norske markedet for elektroniske kjørebøker. Etter tett samarbeid over flere år slo ABAX og ETS seg sammen i januar 2011. Målet med sammenslåingen var å etablere et felles, innovativt miljø for høyteknologi, produktutvikling og salg av sporingsløsninger for både privat- og bedriftskunder.

Etter sammenslåingen gikk utvidelsen raskt. I 2011 åpnet kontoret i Sverige før de andre kontorene fulgte fra 2012 og utover. I 2013 var det fokus på vekst og organisasjonsstruktur, med mange nye ansatte og vekst i alle markeder. Det ga gode forutsetninger for ytterligere vekst både geografisk og gjennom oppkjøp. Med ABAX Finland i 2014 stadfestet selskapet sin posisjon som markedsleder i både Norge og Norden. I 2015 har ABAX for alvor tatt steget inn på det europeiske markedet, med oppkjøp både i England og Nederland. Dette har gitt tilgang til en stor produktportefølje, ny teknologi og nye markeder.

Samarbeidet med Igaidi har gitt resultater

I 2014 skrev ABAX seks SkatteFUNN-søknader på egenhånd, med et totalbudsjett på om lag 21 millioner kroner. Tre av disse søknadene ble godkjent med et totalbudsjett på 7,7 millioner kroner, hvorav SkatteFUNN-støtten forventes å utgjøre ca. 1,5 millioner kroner. I 2015 etablerte ABAX et samarbeid med Igaidi. Etter en gjennomgang av hele FoU-porteføljen ble flere FoU-aktiviteter med felles overordnet mål identifisert og strukturert til et prosjekt som representerte en større satsning for selskapet. Søknaden ble godkjent med et totalbudsjett på 27 millioner kroner, hvorav SkatteFUNN-støtten forventes å utgjøre hele 5,3 millioner kroner. ABAX er med andre ord et selskap som har både positive og negative erfaringer med å søke selv. I tillegg til erfaringen med å benytte Igaidi sine tjenester med positivt resultat og betydelig effekt.

-Igaidi hadde vært i kontakt med oss tidligere og forsøkt å få oss som kunde, og på bakgrunn av erfaringer med SkatteFUNN-prosessen tok vi kontakt med Igaidi for å se hva de kunne bidra med. Tilbakemeldingen var en anbefaling om å samle flere små prosjekter i en større søknad for å synliggjøre den overordnede innovasjonen bedre. Igaidi søkte for oss og vi fikk raskt svar allerede i juni, sier Engebretsen.

-Litt forenklet kan du si at Skattefunn var venstrehåndsarbeid hos ABAX tidligere, mens vi nå har tatt lærdom av erfaringene fra tidligere prosesser og nå er på med engang. Med Igaidi avvikler vi kjappe møter og kommer frem til hva vi ønsker og hva som skal gjøres i de prosjektene som vi søker for. Kontaktpersonene i Igaidi er ryddige folk som gir gode råd i løpet av søknadsprosessene og i oppfølgingen er at søknadene er innvilget. Og dette er svært viktig å være klar over i forbindelse med om vi skal stå for søknadsarbeidet selv eller betale andre for å gjøre det for oss; det koster å gjøre dette selv blant annet med at vi bruker ressurser som heller kan brukes til det som vi kan best, nemlig FoU, forteller en engasjert Engebretsen.

-Hvorfor samarbeidet med Igaidi ikke kom i gang tidligere er litt tilfeldig, men det ble altså nå i 2015. Vi ser at det helt klart er lurt å bruke mer penger for å tjene mer. Derfor er de timene som brukes på Igaidi gull verdt, sier Engebretsen.

Anbefaler Igaidi og ønsker å fortsette samarbeidet

-Foreløpig har vi brukt Igaidi til SkatteFUNN-søknader, men i forbindelse med robotisering av produksjonen vil også andre offentlige ordninger som IFU-stønad bli aktuelle i et videre fremtidig samarbeid med Igaidi. Her lønner det seg med stort volum. Produksjonen er i dag i Litauen, men det hadde vært stas om dette kunne blitt gjort i Norge. I forhold til SkatteFUNN og fremtidige søknader så er vi en aktiv bedrift med medarbeidere som finner på noe hele tiden, så det vil helt sikkert bli sendt flere søknader, forteller en engasjert Engebretsen.

-Vi er veldig fornøyde med Igaidi og det samarbeidet som vi har hatt frem til nå. De er faglig dyktige, effektive og læringsinteresserte, og det er noe som vi i ABAX liker. Videre har Igaidi gode rutiner og flinke medarbeidere, sier Helgeland.

-I nettverksmøter med andre teknologibedrifter forteller vi om Igaidi når det er naturlig og hvilke erfaringer vi har fått. Mange bedrifter forsøker å gjøre alt selv inklusive søknader, men i mange tilfeller vil dette være misbruk av tid. Det er bedre å benytte seg av andres tjenester, og heller bruke tiden på det vi kan best, nemlig å utvikle og videreutvikle våre produkter, sier Helgeland avslutningsvis.

Da vi i tidligere søknadsprosesser fikk avslag, så var det fordi vi hadde vinklet søknaden feil. Søknads-behandleren hadde ikke fanget opp hva som var nytt eller nyskapende for prosjektet. I den sammenhengen er Igaidi gode ved at de får spisset budskapet ved at de ser markedsbiten i det hele og får frem hva dette betyr i forhold til kommersialisering. De er gode til å få frem at det er fordelaktig for kunden og hva som er nyskapende i forhold til eksisterende produkter/tjenester.

Kjetil Lassen, R&C Developer ABAX

Ta steget inn i fremtiden med oss
– det hele starter med et uforpliktende møte.

Steng