AR og VR ble til innovasjonsprosjekt støttet av Forsvarsdepartementet – med støttegrad på 90%

Med bakgrunn fra spillindustrien utvikler Haptiq AS virtuelle treningssimulatorer som bruker både augmented (AR) og virtual reality (VR). I mai 2020 ble det kjent at Haptiq får 9,4 MNOK over 2 år fra Forsvarsdepartementets ordning «Støtte til FoU-samarbeidsprosjekter mellom Forsvaret og industrien i Norge», etter å ha samarbeidet om å levere en solid søknad sammen med Igaidi. Prosjektet innehar en støttegrad på hele 90%.

IKT
Støttegrad (%)
MNOK

Teknologi og utvikling i forsvars-sammenheng

For Forsvaret, er innovasjon helt avgjørende. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)  har blant annet en egen avdeling for innovasjon og industriutvikling. Her følger Forsvaret utvikling og trender tett, og speider etter nye teknologiske muligheter som kan bidra i norsk militær sammenheng.

For å få godkjent utviklingsmidler kan det sendes inn søknad om støtte to ganger i året via ordningen “Støtte til FoU-samarbeidsprosjekter mellom Forsvaret og industrien i Norge”. Søknadene er basert på en fast mal som deretter blir behandlet i Forsvarsdepartementet basert på et sett av vurderingskriterier og uttalelser fra fagmiljøer i forsvarssektoren.

Med bistand, fra Igaidi fikk Haptiq tilgang på støttemidler til å utvikle et nytt oppdragsplanleggingssystem, som gjør det mulig for en organisasjon som Forsvaret å øve på komplekse oppgaver i trygge omgivelser. Prosjektet var på 9,4 MNOK og med en støttegrad på hele 90 prosent. 

– Våren 2019 fikk vi en forespørsel fra FFI. De ville se på mulighetene for å forbedre planleggingssystemer ved bruk av AR og VR. Etter at MVP-en var testet av operasjonelle styrker fikk vi et klart ja, dette er noe forsvaret vil ha, forteller Øverland.

Men ting måtte skje raskt, minnes han.

– Jeg fikk så en telefon fra vår kontakt i FFI som sa at søknadsfristen var om fire dager.

Når man søker om innovasjonsmidler ligger alt i detaljene

Øverland hadde tidligere vært i kontakt med Igaidi og ringte sin kontaktperson. Teamet kastet seg rundt og jobbet døgnet rundt for å få satt sammen en solid søknad som ble levert innen fristen.

– Når det gjelder å søke om midler til innovasjon ligger nemlig alt i detaljene, understreker Øverland.

– Igaidi hjalp oss med å formulere og sette opp søknaden på en slik måte at nyvinninger, det som var ren innovasjon, kom klart og tydelig fram. Det var svært viktig for at vi skulle få tilgang til disse FoU-midlene.

Haptiq var en av åtte selskaper som fikk tilgang på FoU-midler fra Fosvarsdepartementet i denne runden. Øverland mener det skyldes det gode samarbeidet med Igaidi:

– Siden virkemiddelapparatet er satt opp på denne måten, trenger man folk som kan gaide deg gjennom prosessene. Derfor har det vært helt uvurderlig å ha en partner som Igaidi med på laget. Igaidi har vært helt avgjørende for at vår virksomhet skulle få tilgang til offentlige støttemidler som forskning- og utviklingsmidler fra Forsvarsdepartementet, avslutter han.

Haptiq en av mange teknologikunder Igaidi bistår

Haptiq er et av mange teknologiselskaper Igaidi bistår, og selskapet er nettopp satt opp til å bistå selskaper med kompleks, bransjespesifikk teknologi. Igaidi har over 25 fagrådgivere, alle med master eller doktorgrad.  hvordan er Igaidi satt opp for å håndtere bistand om offentlige støttemidler for bedrifter med kompleks teknologi

– Helt fra starten har Igaidi satset tungt på fag- og bransjekompetanse for å kunne rådgi våre teknologidrevne kunder på best mulig måte. Våre fagrådgivere  identifiserer, systematiserer og beskriver våre kunders kunders innovasjonsaktiviteter i søknadsprosesser mot virkemiddelapparatet. Teknologiutvikling krever stor tilgang på kapital. En viktig del i denne prosessen er å forstå og presist beskrive hva som går innunder FoU-aktiviteter og som kan være støtteberettighet, forteller Thomas Agerup, leder av Igaidis salg- og markedsavdeling.

Han synes samarbeidet med Haptiq har vært givende.

– For oss er Haptiq en fantastisk kunde. Vi får lov til å bryne oss på spennende, ny teknologi, og vi får lov til å gjøre det sammen med en kunde med masse energi, engasjement og med høye forventninger til det vi skal levere.

– Igaidi hjalp oss med å formulere og sette opp søknaden på en slik måte at nyvinninger, det som var ren innovasjon, kom klart og tydelig fram. Det var svært viktig for at vi skulle få tilgang til disse FoU-midlene.

Arve Øverland, Haptiq
Team Igaidi:

Ta steget inn i fremtiden med oss
– det hele starter med et uforpliktende møte.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng