BIA

Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) – Aktuelle utlysninger høsten 2017

BIA

Ønsker å spare miljøet

EnergiX

Nye og flere muligheter for midler til miljøforskning

SkatteFUNN

SkatteFUNN-fristen nærmer seg

Innovasjonsrådgivning

Igaidi styrker miljøkompetansen

Igaidi

Dugnad for næringslivsvekst

Igaidi

Igaidi utdanner terapihund

Finansiering

Kobler innvandrerkvinner og arbeidsliv

Finansiering

Nedgangstider skaper innovasjon

Igaidi

Norsk olje og gass fram mot år 2040

Igaidi

Intervju med Igaidi-gründer i iNNOMAG

Innovasjonsrådgivning

Større forutsigbarhet for søkere til offentlige forskningsmidler

Igaidi

Imponerende vekst i FoU-innsatsen

Igaidi

Start søknadsprosessen tidlig

Innovasjonsrådgivning

Hvordan sikre konkurransekraftig støtte?

Demo 2000

DEMO2000 utlyser 100 millioner kroner i en ekstra utlysning!

Igaidi

En levende norsk helseindustri

Igaidi

NoSQL – nye, spennende muligheter for datalagring

Igaidi

Igaidi sponser St. Hallvard Håndballklubb G16

Igaidi

Sikt mot stjernene!

Finansiering

Er det enkelt å søke midler til et FoU-prosjekt?

Igaidi

Spreke Igaidi-ansatte samlet inn 20.000 kroner til kreftsaken

Innovasjonsrådgivning

Teknologi som forandrer samfunnet

SkatteFUNN

Tape og støvanalyse for bedre inneklima

Steng